• Workshop Alica v krajine zázrakov

     • Dňa 16.11.2018 usporiadala Mestská knižnica v Holíči workshop pre detských čitateľov. Študentky z 2.A,  odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,  sa do tejto akcie rady zapojili. Pre deti prvého stupňa pripravili bábkové divadlo  a následne pracovali  v skupinkách. Deti boli nadšené a s radosťou sa zapojili do pripravených aktivít. Mestská knižnica pripravila túto akciu s cieľom podporiť čitateľskú gramotnosť  detí a zvýšiť ich záujem o literatúru.

      Mgr. Filúšová

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 14 študentov zo všetkých ročníkov. Víťazom súťaže a zároveň postupujúcim do okresného kola sa stal Matej Sklenár z 2.B. Druhé miesto obsadil Matej Srb z 3.B a na treťom mieste sa umiestnila Lenka Chromková z 2.B.

      Ďakujem všetkým za účasť  a záujem a víťazovi želáme veľa šťastia v okresnom kole súťaže.

      Mgr. Monika Nádaská, Mgr. Andrea Lukáčiová

     • Deň otvorených dverí

     • Majster odborného výcviku Jozef Dojčák.

     • Deň otvorených dverí 2018

     • V piatok 23.11.2018 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku uskutočnil Deň otvorených dverí. Všetci zúčastnení žiaci, rodičia, výchovné poradkyne v sprievode našich zamestnancov mali možnosť prezrieť si priestory pre teoretické/praktické vyučovanie a oboznámiť sa s materiálno-technickým vybavením školy.

      Študijné odbory našej školy:

      Polygraf - operátor tlače,

      Ekonomika,

      Logistika – informačné technológie,

      Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

      Sociálno-výchovný pracovník.

     • Deň otvorených dverí

     • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 

     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • V stredu 21.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Tento rok dominovali chlapci. Zvíťazil David Jankovič zo 4.A, druhé miesto obsadil Igor Jakúbek z 3.B a na treťom mieste sa umiestnil Samuel Gogola z 3.B. Školského kola  sa zúčastnili všetci tretiaci a štvrtáci, ktorí sa nemčinu učia ako prvý cudzí jazyk. Najmä pre štvrtákov to bola dobrá previerka ich vedomostí a zručností, ktoré budú musieť v marci ukázať pri písomnej maturitnej skúške.

      Všetkým študentom želáme, aby im štúdium jazyka prinášalo radosť a aby nadobudnuté vedomosti dokázali využiť v praxi.

      Mgr. Jana Kubíčková, Mgr. Lenka Filúšová

     • Návšteva Bibliotéky

     • V piatok 9.11.2018 smerovali kroky našich študentov na výstavisko Incheba, kde sa konal veľtrh Bibliotéka-Pedagogika. Množstvo vystavovateľov ponúkalo nové i overené tituly. Študenti si mohli prelistovať i so zľavami zakúpiť odbornú literatúru aj beletriu, zahrať si rôzne typy hier, prezrieť si pomôcky, ktoré sa používajú v Montessori škôlkach, či získať informácie o výmenných pobytoch študentov. Súčasťou veľtrhu boli i diskusie so spisovateľmi, vystúpenie a autogramiáda speváčky Emmy Drobnej a herečiek, ktoré propagujú učenie sa cudzích jazykov Zuzany Vačkovej a Karin Haydu.

     • Hrdinovia verzus darebáci v slovenských dejinách

     • Rok 2018 sa nesie v znamení výročí významných udalostí slovenských dejín a preto inštitút Stratpol pripravil projekt Storočie.SK – naši hrdinovia a naši darebáci. V rámci tohto projektu sa v pondelok 12.11.2018 študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili prednášky historika PhDr. Tomáša Černáka PhD. venovanej udalostiam roku 1968. Udalosti pražskej jari boli študentom predstavené na základe porovnania 2 významných predstaviteľov komunistickej strany Alexandra Dubčeka a Vasila Biľaka. Študenti sa formou autentických videí a fotografií zoznámili s atmosférou, ktorá vládla na Slovensku v auguste 1968. Na záver sa študenti dozvedeli ako žili ich rovesníci v týchto ťažkých časoch, o čo sa zaujímali, ako sa obliekali i akú hudbu počúvali.

       

      Mgr. Jana Kubíčková

     • Bezbariérový prístup do školy

     • Na základe Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ si škola podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava a TTSK projekt na bezbariérový prístup do školy. Projekt sme získali v hodnote 9 211,- €. Po realizácií verejného obstarávania bol koncom októbra 2018 nainštalovaný stoličkový výťah z prízemia na 1. poschodie.

      Mgr. Viera Haringová