• Novinky

      • Prezentácia knihy Margaréta biela

      • Dňa 26.4.2019 sa naši žiaci zúčastnili prezentácie knihy o Holíčanke  Helene Weinwurmovej. Ako mladé šestnásťročné dievča ju v roku 1942 deportovali  do koncentračného tábora v Osvienčime. Tu prežila neľahké tri roky plné krutosti a zabíjania. Napriek tomu nezatrpkla a dala si sľub prežité hrôzy druhej svetovej vojny realisticky vykresľovať mladým generáciám. Dlhé roky sa pani Weinwurmová zúčastňovala na besedách v školách, kde žiakom otvorene rozprávala svoj životný príbeh. Kniha Margaréta biela pokračuje v tomto svedectve: „Veľmi vás prosím, nikdy nedovoľte, aby sa ešte raz niečo také zopakovalo.“  (Helena Weinwurmová)

       Vyučujúce SJL

      • Praktické maturity

      • V dňoch 24.4. - 26.4.2019 maturovali naši štvrtáci z praktickej časti odbornej zložky v troch odboroch: logistika, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

      • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

      • Vo štvrtok 25.apríla sa študenti 2.ročníka zúčastnili vzdelávania o holokauste v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi. Sprievodca svojim pútavým výkladom priblížil študentom fakty o holokauste, samotnom tábore a prostredníctvom artefaktov a fotografií vyrozprával smutné príbehy dospelých i detí, ktorí v rokoch 1942 – 1945 strávili určitý čas v seredskom tábore. Študentov zaujal autentický dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora v Osvienčime. Po prehliadke expozície vzdelávanie pokračovalo premietnutím dokumentu o pani Edite Grosmanovej, ktorá bola jedným z tisícky dievčat v prvom transporte do Osvienčimu.  Na záver si študenti pozreli prezentáciu o dramatickom úteku dvoch slovenských Židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného tábora v Osvienčime.

       Exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi finančne podporil Trnavský samosprávny kraj.

      • Biblická olympiáda

      • Už tretím rokom sa študentom SOŠ J. Čabelku podarilo prebojovať na diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády. V konkurencii cirkevných škôl  obstálo naše družstvo ( Annamária  Madunická 4.B, Adrian Vrablic 2.B a Ružena Malíková 1.A) veľmi dobre. Hoci sme sa neumiestnili  na prvých priečkach, ale pri štúdiu Biblie sme získali cenné poznatky  z duchovnej, historickej i kultúrnej oblasti.

       Mgr. Filúšová

      • Grafický dizajn - Samuel Rajčák

      • Na hodinách grafického dizajnu, ale aj v rámci svojho voľného času, vytvárajú naši študenti práce k rôznym témam.  Prinášame vám ukážky prác študenta 3.B OPT Samuela Rajčáka. Oceňujeme jeho výtvarné nadanie. 

      • Stretnutie bývalých zamestnancov

      • V piatok 5. apríla 2019 sa už po piaty krát stretli dôchodcovia – bývalí učitelia aj nepedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.

      • „Voda nad zlato" - výchovný koncert

      • Dňa 8. 4. sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-výchovného koncertu umeleckej agentúry AMOS s názvom „Voda nad zlato“. Pútavým spôsobom si vypočuli informácie o význame vody v prírode a pre každého človeka. Smutné informácie o budúcnosti s nedostatkom pitnej vody nás prinútili zamyslieť sa nad dôležitosťou a nenahraditeľnosťou vody.

       Len 1 % z vody na našej planéte tvorí pitná voda. Máme šťastie, že žijeme práve na Slovensku, súčasťou ktorého je aj Žitný ostrov s takými zásobami pitnej vody, ktoré pokryjú nielen potreby celého Slovenska. Bude to naše šťastie či prekliatie vzhľadom na budúce neodvratné boje o zdroje pitnej vody, ktoré budú bojom o prežitie?  Zatiaľ nás táto situácia netrápi. Desí nás ale predstava, že by z vodovodného kohútika viac netiekla pitná voda. Či k takému katastrofickému scenáru príde, záleží aj od každého z nás.

      • Prezentácia knihy Slovensko: legenda lipy

      • Dňa 4.4.2019 sa naši študenti zúčastnili na zaujímavom podujatí v mestskej knižnici.

       Bola to beseda s mladou spisovateľkou, spoluautorkou knihy Slovensko: Legenda lipy – Gabrielou Beregházyovou. Autorka nám pútavým spôsobom predstavila a odprezentovala svoju knihu. Svojou prednáškou povzbudila študentov k láske a úcte k slovenským tradíciám a symbolom. Jej rozprávanie bolo príjemným a podnetným spestrením vyučovacieho dňa.

       Ďakujeme mestskej knižnici za pozvanie a tešíme sa niekedy nabudúce...

       Vyučujúce SJL

      • Exkurzia v trnavskej automobilke

      • 2. apríla sme zavítali do trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia. Naši študenti 1. – 3. ročníka v odbore logistika a ekonomika sa na pár chvíľ stali súčasťou výrobnej prevádzky jedného z najväčších producentov automobilov na slovenskom trhu.  Bolo fascinujúce vidieť, ako sa nám pred očami behom pár minút kompletizuje novučičký Peugeot či Citroen.  Jednoducho povedané,  systém Just in time majú v tejto firme vybudovaný na špičkovej úrovni.

       A možno o pár rokov sa niekto z našich študentov stane súčasťou silného pracovného tímu spoločnosti Groupe PSA Slovakia, prípadne jeho ďalším spokojným zákazníkom.

      • Okresné kolo Hurbanovho pamätníka

      • Dňa 28. 3. 2019 sa v Skalici konal 51. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali študentky 2. A Terézia Tomišová a Erika Dávideková, ktoré sa kvalifikovali v školskom kole. Úspešnejšou z dvojice recitátoriek bola Terézia Tomišová, ktorá za umelecký prednes básní Milana Rúfusa získala 3.miesto v kategórii poézia. Blahoželáme!

       Vyučujúce SJL

      • Basketbal stredných škôl - okresné kolo

      • Okresné kolo v basketbale stredných škôl - náš tím v zložení: Andrej Masaryk, Marek Pňaček, Matej Sklenár, Juraj Bohuš, Jakob Falk a Timotej Dermek obsadil 2.miesto. Gratulujeme!

  • Staňte sa naším fanúšikom