• Novinky

      • Vianočná besiedka

      • V piatok 20. decembra 2019 sme sa rozlúčili pred odchodom na prázdniny vianočnou besiedkou. Študenti jednotlivých tried si pripravili piesne či tance s vianočnou tematikou. Svoje umenie predviedli študenti, ktorí navštevujú gitarový krúžok a vianočnú pieseň zaspievali i profesori. V rámci programu boli ocenení najlepší študenti, ktorí sa zúčastnili predmetových súťaží a olympiád. Na záver riaditeľ školy zaželal všetkým krásne Vianoce a šťastný nový rok.

      • Vianočný volejbalový turnaj

      • Vo štvrtok 19. decembra 2019 sa uskutočnil volejbalový turnaj medzi triedami a svoje družstvo postavili aj profesori. Putovný pohár riaditeľa školy si odniesla 3.A, ktorá vo finále porazila 2.A. Tretie miesto si vybojovali študenti 1.B, ktorí v boji o 3.miesto porazli 4.B. 

      • Vystúpenie v Domove dôchodcov

      • V utorok 17. decembra 2019 naši študenti navštívili DD a DSS Holíč, kde klientov zariadenia potešili svojím vianočným programom. Toto koledovanie umocnilo atmosféru prichádzajúcich Vianoc v každom z nás. Veríme, že v peknej tradícii budeme pokračovať aj v budúcom roku.

      • Vianoce v knižnici

      • Posledné vyučovacie dni tohto kalendárneho  roku sme si v našej školskej knižnici spríjemnili posedením pri vianočnom punči.

      • Vianoce sú dar

      • V piatok 13. decembra 2019 sa naši študenti zhostili úlohy animátorov počas vianočných tvorivých dielničiek, ktoré organizovalo mesto Holíč na zámku pre deti. 

      • Prednáška o prvej pomoci

      • "Akákoľvek poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako nijaká" MUDr. Dobiáš

       Dňa 12.12. 2019 sa v učebni našej školy uskutočnila prednáška o prvej pomoci so skvelou lektorkou pani Rajnohovou zo SČK Senica. Zúčastnili sa na nej študenti odboru sociálna práca. Pani Rajnohová nám odovzdala nielen teoretické poznatky, ale študenti si mohli aj prakticky vyskúšať KPR, či dusenie na figurínach. Predviedla nám tiež nový defibrilátor a záchranu ľudského života s ním. Študenti sa  do všetkých praktických úloh aktívne zapájali.

      • Najkrajšou Záhoráčkou sa stala naša študentka

      • Študentka  3. ročníka odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  Saskia Ivičičová  sa v sobotu 7. decembra 2019 stala Miss Záhoria! Saskii blahoželáme a želáme  jej veľa ďalších úspechov.

      • Advent vo Viedni

      • V utorok 10. decembra 2019 sa študenti a učitelia našej školy vybrali na výlet do Viedne, aby si tu užili atmosféru adventu v centre mesta a na vianočných trhoch.

      • Exkurzia polygrafov  vo Walstead Moraviapress  v Břeclavi

      • V pondelok 9. decembra 2019  boli naši  tlačiari na exkurzii  v Morávke,   teda ako familiárne nazývajú  miestni tlačiarenskú firmu  Walstead Moraviapress v Břeclavi.  Zoznámili sa s modernou technológiou,  výrobným sortimentom a organizáciou práce v medzinárodnej spoločnosti sídliacej len pár kilometrov  za hranicami. Spoločnosť Walstead   patrí  k  najväčším tlačiarenským  podnikom v Európe, ročne spracuje  takmer  270 000 ton papiera a vyprodukuje 160 miliárd strán  A4 rotačnou  ofsetovou tlačou.  Vyrába hlavne časopisy, noviny a katalógy.

      • Beseda o drogách

      • Skutočný životný príbeh človeka závislého na drogách nám prišiel vyrozprávať klient zariadenia s resocializačným programom. Študenti po úprimnej spovedi tohto mladého muža dostali tiež priestor na otázky. Spätná väzba ukázala, že pribeh takto prežitých najlepších rokov mladého človeka hlboko zarezonoval v každom z nás.  Študentom zdôraznil, aby premýšľali nad tým, kto sú ich blízki priatelia, s ktorými trávia svoj čas.

       PhDr. Beata Martišová

  • Staňte sa naším fanúšikom