• Novinky

      • PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

      • Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude na všetkých školách od 30.3.2020 až do odvolania prerušené vyučovanie.

        MATURITY 2019/2020:

       Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (písomné maturity) sú zrušené. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ústne maturity) sa bude konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby a uskutoční sa v termíne do 30. júna 2020.

       Prihlášky na stredné školy:

       Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Prijímacie skúšky na stredné školy na overenie špeciálnych schopností , zručností alebo nadania pre odbor „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“ („talentovky“) sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      • Tretiačky v Záhorskom múzeu

      • Vo štvrtok sme sa so študentkami tretieho ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky s kurátorom Balneologického múzea v Piešťanoch Ing. Tomášom Mlynským, v rámci výstavy Stratené pralesy, ktorú vnímame ako vhodnú metodickú pomôcku pre našich študentov.      

       Na výstave spojenej s prednáškou sme mali možnosť oboznámiť sa napríklad s dávno vyhynutými rastlinami vo forme fosílií, ktoré rástli v prvohorách. Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese evolúcie na našej planéte, ktorá neustále prebieha aj v súčasnom období.

       Ďalšia časť  výstavy bola venovaná skamenenej živici dávnych stromov – jantáru a drevenému opálu.

       N. Markechová

      • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

      • Dňa 3.3.2020 sa vybraní študenti našej školy zapojili  do školského kola  recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Skúsenejší recitátori i novoobjavené talenty zabojovali s trémou a pekne odprezentovali  svoje ukážky.

       Kategória poézia: 1.miesto Terézia Tomišová 3.A,  2. miesto Michaela Kunšteková 3.A, 3. miesto Denisa Václavíková  3.A

       Kategória próza: 1. miesto Alexandra  Trnková 3.A, 2. miesto Klaudia Trnková 1.A, 3. miesto Sabína Ščúryová 3.A

       Víťazky oboch kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17.4.2020 v Skalici.

      • Okresné kolo v badmintone chlapcov a dievčat SŠ

      • V pondelok 2. marca 2020 sa v Skalici uskutočnilo okresné kolo v badmintone chlapcov a dievčat stredných škôl. Našu školu v súťaži chlapčenských družstiev reprezentovali Juraj Bohuš a Samuel Ovečka, ktorí obsadili 3.miesto. V súťaži dievčenských družstiev nás reprezentovali Terézia Beňová a Kristína Dinková, ktoré obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola. 

  • Staňte sa naším fanúšikom