• Novinky

      • 2. kolo prijímacích pohovorov

      • Riaditeľ školy vypisuje 2. kolo prijímacích pohovorov do študijných odborov: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, operátor tlače, logistika, ekonomika pôdohospodárstva pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutočnia 22. 6. 2020. Prihlášky je potrebné zaslať do 19. 6. 2020.

      • Vynovený vstup do školy

      • Aj keď študenti nie sú v škole, stále sa tam pracuje, renovujú sa vnútorné i vonkajšie priestory školy. Niekoľko štvrtákov odboru operátor tlače spolu so svojím majstrom odbornej výchovy Jozefom Dojčákom namaľovali na fasádu pri vstupe portréty učiteľa národov Jána Ámosa Komenského a Jozefa Čabelku, po ktorom je naša škola pomenovaná.

      • Odovzdávanie maturitných vysvedčení 4.B

      • Dnes sa naši maturanti rozlúčili so školou. Postupne si v rúškach prevzali svoje maturitné vysvedčenia a gratuláciu prijali taktiež netradične - ťuknutím lakťa. Do ďalšieho života im želáme veľa šťastia a úspechov v novej práci či vysokoškolskom štúdiu i osobnom živote. 

  • Staňte sa naším fanúšikom