• Novinky

      • Obnovenie vyučovania- oznam pre študentov

      • Na základe odporúčania Odboru školstva TTSK obnovíme vyučovanie na našej škole len na posledné dva školské dni 29. a 30. júna 2020.

       V pondelok 29. júna budú študenti odovzdávať učebnice, poupratujú triedy a šatne.

       V utorok 30. júna  študenti dostanú vysvedčenia.

       So sebou si prineste vyplnené Vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré nájdete v priloženom dokumente.

       Vyhlasenie.docx

      • Naša škola znovu úspešná v projekte Erasmus+

      • V posledných rokoch sa naša škola pravidelne zapája do projektu Erasmus+ . Aj tento rok sme boli úspešní a v rámci projektu sa nám podarilo získať 47 610€. Už po štvrtý krát tak 27 našich študentov bude mať opäť príležitosť na jeseň tohto roka zdokonaliť svoje praktické zručnosti na stážach v Českej republike. Desať študentov z odboru logistika sa podrobne oboznámi so železničnou dopravou a jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky vo firme CD Cargo, a. s. Česká Třebová, obohatiť svoje teoretické skúsenosti budú môcť aj u popredného poskytovateľa logistických služieb Geis CZ, s.r.o . Deväť študentov odboru operátor tlače sa už po niekoľkýkrát stane súčasťou kolektívu firmy Finidr, s. r. o. Český Těšín - jednej z najmodernejších tlačiarní v Európe. Deväť študentiek odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si vyskúša edukačné činnosti v rámci environmentálnej výchovy a ochrany zdravia v materských školách v Paskove a Řepišti. Svoje zručnosti získané v materských školách na Slovensku a v Českej republike tak budú mať možnosť konfrontovať so znalosťami získanými počas štúdia na našej škole.

  • Staňte sa naším fanúšikom