• Novinky

      • Dištančné vyučovanie

      • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 11. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančným spôsobom. Bližšie informácie ohľadom otvárania škôl a maturitných skúšok sa dozviete na stránkach ministerstva školstva Návrat žiakov do škôl. 
       Prosíme všetkých žiakov, aby  k dištančnej forme vzdelávania pristupovali zodpovedne a aby sa v čase rozvrhu nevenovali žiadnym iným aktivitám. A aj mimo vyučovania sa správali maximálne zodpovedne, dodržiavali všetky epidemiologické nariadenia.

  • Staňte sa naším fanúšikom