• Novinky

      • Virtuálne DOD

      • Keďže sa nemôže v tejto situácii konať deň otvorených dverí, tak sme pre vás natočili toto video. Kliknutím na zobraziť si ho môžeš pozrieť, je to 360° video. Pre lepšiu kvalitu videa si zvoľte 4K rozlíšenie.

      • 3D-tlač

      • Práce študentov odboru Logistika - informačné technológie z predmetu technická grafika.

      • Koža od firmy Eissmann

      • Vo februári 2021 nám firma Eissmann Holíč poskytla prebytočné zásoby hovädzích koží, ktoré využijeme pri praktickej výrobe originálnych knižných dosiek.

      • Denný režim dieťaťa - študentské práce

      • Študenti 2.ročníka odboru Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a Sociálno - výchovný pracovník vypracovali z predmetu Vývinová psychológia projekt Denný režim dieťaťa vo veku 3-6 rokov.

      • Úprava lyžiarne

      • Po rekonštrukcii priestorov kabinetu a kostymérne sme pristúpili k inovácii ďalších priestorov - lyžiarne. 

      • Dôležitý oznam pre rodičov a študentov našej školy

      • Vážení rodičia, študenti,
       v prípade, že ste ešte nezaplatili príspevok ZRPŠ na šk. rok 2020/2021, je potrebné tak urobiť najneskôr do 12. 02. 2021.
       Výška príspevku je 30 €. V prípade, že školu navštevuje viac súrodencov, tak 30 € platí jeden a ďalší súrodenci len 5 € (nezistené škody a poistné). Príspevok treba zaslať na účet ZRPŠ v SLSP, číslo účtu: SK82 0900 0000 0002 5093 0446 - do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, trieda (povinný údaj). Povinnosť platby je aj pre študentov ktorí študujú podľa individuálneho študijného plánu.

       Ing. Jozef Pavlík
       riaditeľ školy

      • Grafické práce študentov

      • Študenti 4. ročníka na predmete Grafický dizajn vytvorili obálku časopisu, kde využili znalosti grafických programov Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. 

      • Pokračovanie v dištančnom vzdelávaní.

      • Na základe rozhodnutia TTSK vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom kraji od 8. 2. sa na všetkých stredných školách pokračuje vzdelávanie dištančnou formou, t. j. aj v končiacich 4. ročníkoch.

  • Staňte sa naším fanúšikom