• Novinky

      • Grafobal pomáha študentom SOŠT Jozefa Čabelku

      • V uplynulých dňoch dostala do daru naša škola v rámci dlhodobej spolupráce od spoločnosti Grafobal Skalica dve nové strojové zariadenia pre praktickú prípravu študentov - rezací ploter GRAPHTEC CE 7000 a nažehlovací lis STAHL´S CLAN BASIC. 
       „Súčasná ťažká doba dolieha na prípravu študentov a celej mladej generácie - tu je pomoc zvlášť potrebná. Od toho, akých odborníkov nám pripraví školstvo, priamo závisí i konkurencieschopnosť a budúcnosť našich závodov“. Uviedol, okrem iného, pri odovzdávaní darovaných zariadení škole Ing. Richard Kohút, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Grafobal. 
       Spolupráca skalického Grafobalu so Strednou odbornou školou technickou Jozefa Čabelku na základe zmluvy o poskytovaní odbornej praxe začala v roku 2014. Od začiatku spolupráce sa uskutočnila zmluvne dohodnutá odborná prax v Grafobale pre vyše sto študentov prvého až štvrtého ročníka  školy, väčšinou z odboru operátor tlače ale aj z odboru logistika. 
       Študenti druhého až štvrtého ročníka absolvujú prax na rôznych pracoviskách podľa svojho zamerania a aj aktuálnej potreby Grafobalu. Získajú tak rôznorodé skúsenosti, návyky a nadobudnú ucelený prehľad o výrobnom procese pri realizácii objednávky. Študenti záverečných ročníkov školy prechádzajú praxou priamo na najmodernejších tlačových, výsekových a lepiacich strojoch či v grafickom štúdiu alebo na pracovisku miešania farieb. Všetko prebieha priamo pod odborným vedením a dohľadom majstrov.
       Uvedený spôsob vzdelávania je obojstranne výhodný. Pre podnik, ktorý môže získať kvalifikovaných spolupracovníkov, čiastočne už zaučených a spôsobilých pracovať na strojoch a zariadeniach. Zároveň aj pre študentov, ktorí majú po absolvovaní záverečnej skúšky istotu perspektívneho zamestnania v renomovanej spoločnosti. Doterajšie skúsenosti tieto predpoklady potvrdzujú. Viacerí, z predtým praxujúcich študentov, sa po ukončení školy už v Grafobale zamestnali.

      • Pohyb počas covidu

      • Študenti všetkých ročníkov v rámci predmetu telesná výchova dostávajú každý týždeň výzvu na cvičenie doma či aktivitu v prírode v okolí domova. 

      • Erasmus akreditácia na 7 rokov

      • Našej škole bola schválená akreditácia, vďaka čomu sa môžeme plnohodnotne zapájať do programu Erasmus v nasledujúcich rokoch 2021-2027. Viac podrobností nájteš TU.

  • Staňte sa naším fanúšikom