• Novinky

      • Obnovenie vyučovania

      • Od štvrtka 6. 5. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu. Žiak sa nemusí preukazovať žiadnym testom, je potrebné len "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (u plnoletého žiaka podáva žiak, u neplnoletého zákonný zástupca). Vyhlásenie treba zaslať cez Edupage. Dňa 5. 5. 2021 bude z dôvodu konania talentových skúšok riaditeľské voľno. 

      • Praktické úlohy z praxe

      • Práce študentov 1. a 2. ročníka odboru Polygraf - operátor tlače zo zadania praktických domácich úloh, prekreslenie a zväčšovanie pomocou štvorcovej siete.

      • Jarné upratovanie v Grafobale

      • Dňa 20. 4. 2021 sa naši študenti polygrafie zúčastnili jarného čistenia mesta Skalica, konkrétne priestorov a okolia Grafobalu, ku ktorým  patria aj hlavné tepny príjazdových  ciest do mesta.
       Deväť študentov pod dozorom a dvaja zamestnanci skalického Grafobalu vyzbierali cca  dvadsaťpäť vriec plastového, papierového a skleneného odpadu z okolitých pozemkov, ktoré prináležia tejto obalovej a polygrafickej firme.  
        Kvôli pandémii máme viac času na pohyb v prírode, ale aj popri cestách často vidíme, že odpadky sú akoby stálym  inventárom našej prírody. Mnohých z nás to mrzí, chceli sme aspoň troškou prispieť k vyčisteniu prírody a životného prostredia mesta, v ktorom žijeme aj my.

      • Ukážky výtvarných prác

      • Na fotografiách sú práce študentiek 2. ročníka odboru Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo -  architektúra technikou perokresby a maľby kópií umeleckých diel.

      • Zoznámenie sa s Adobe Photoshopom

      • Na hodinách grafického dizajnu sme so študentmi 2. ročníka odboru Operátor tlače mali úvodné hodiny v rastrovom grafickom programe Adobe Photoshop. Učili sme sa upravovať fotografiu, používať filtre, urobiť si koláž či maskovať. 

  • Staňte sa naším fanúšikom