• Novinky

      • Európsky deň jazykov

      • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Na hodinách nemeckého jazyka sme sa inšpirovali témou: Chýba mi cestovanie a pripravili sme si rôzne aktivity pre žiakov. Cestovali sme po mape Európy, oboznamovali sme sa s dominantami európskych krajín, spoznávali sme ich vlajky, hymny a jazyky. Veríme, že tieto aktivity motivujú žiakov k učeniu sa cudzích jazykov a v Európe sa v živote nestratia. :)
       Vyučujúce NEJ

      • Odborná stáž v azylovom dome

      • V rámci úspešnej spolupráce našej školy s Azylovým domom Emauzy v Holíči boli oslovení študenti z odboru Sociálno-výchovný pracovník na trojmesačnú platenú stáž v azylovom centre za účelom pomoci deťom,ktoré boli obeťami domáceho násilia.Výzvu prijala študentka 3.MŠS Terezka Kolodejová.Terezka bude deti v azylovom dome navštevovat vždy po ukončení vyučovania. Držíme jej palce.

      • Oznam pre rodičov

      • Voľba zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutoční v stredu - 29.9.2021 v čase 8.00 – 15.00. Kandidáti sa budú navrhovať počas RZ - 27.9.2021.

      • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

      •          Dňa 16.9 2021 sme s triedou 1.MŠS  navštívili múzeum holokaustu v Seredi. V období II. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov, odkiaľ boli vypravované deportačné vlaky do koncentračných táborov na územia okupované nacistami. Väčšina deportovaných Židov (16 000) sa už naspäť nikdy nevrátila. Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. V múzeu sme mali možnosť vidieť  dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je tzv. „dobytčí“ vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Osvienčim. Zaujímavú prehliadku sme zavŕšili prednáškou na tému Holokaust a deti. 

       Vyučujúce SJL

      • Tlačiari sa neboja ani výšok

      • Za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení boli študenti polygrafie na exkurzii v tlačiarni Petitpress v Bratislave. Prísne opatrenia boli nutné, pretože  v prípade výpadku by  takmer   pol milióna  čitateľov denníkov a týždenníkov v  nasledujúcom  týždni prišlo o svoje  ranné noviny.  Študenti so záujmom sledovali prípravu tlače a jej kontrolu na PC, veľmi rýchly proces výroby tlačových foriem, čo je pri novinovej produkcii obzvlášť dôležité. Aby sa zoznámili s celým procesom výroby novín  na tlačovom stroji s vertikálnym usporiadaním tlačových jednotiek,  šplhali sa do výšok.

  • Staňte sa naším fanúšikom