• Novinky

      • Prechod na dištančné vzdelávanie

      • Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu RUVZ v Senici od stredy 1.12.2021 uzatvára stredné školy a prechádza sa na dištančné vzdelávanie z domu. Nebude prebiehať ani odborný výcvik, prax, autoškola a zváračský kurz.

       Toto vzdelávanie je pre žiakov POVINNÉ.

       Vyučovať budeme vo všetkých triedach podľa upraveného rozvrhu v aplikácii OFFICE 365+.

       Žiakom, ktorí majú problém s vlastnou IT technikou, škola zapožičia kamery, PC alebo tablet.

      • Volejbalový turnaj

      • Počas 8.11. - 19.11. sa uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 12 družstiev. Zápasy sa odohrávali najmä počas hodín TSV a hrali sme systémom "každý s každým". Musíme povedať, že máme na škole naozaj šikovných volejbalistov a volejbalistky, ale aj veľa hráčov/hráčok, ktorí sa zlepšovali každým setom, čo nás veľmi teší. Nasadenie bolo veľké a výsledky boli naozaj tesné.  

       Víťazným družstvom turnaja sa stala 4.SE. O druhom mieste rozhodol vzájomný zápas medzi 4.TPI a 3.LPE, kde sa rozhodlo až v treťom sete.  

       1.miesto: 4.SE 

       2.miesto: 4.TPI 

       3.miesto: 3.LPE 

       Všetkým družstvám ďakujeme za účasť. 🙂 

       Keď sa situácia zlepší, víťazi (1.- 3.miesto) si zahrajú zápas proti učiteľom a následne obdržia medaily. 🥇🥈🥉 

      • Projekt 89

      • V týchto dňoch si študenti rôznych odborov a ročníkov spojenej školy pripomenuli formou projektov, diskusií, videí “deň študentstva”, deň boja za slobodu – udalosti 17. novembra 1989. 

       Budajka, trikolóra, štrngajúce kľúče, gesto víťazstva či logo VPN - symboly Nežnej revolúcie. Pozná ich aj dnešná mladá generácia? To sme zisťovali na hodine slovenčiny v I.LPE. Študenti dostali najprv pojmy a skúšali ich vlastnými slovami opísať. Potom dostali aj ich krátky opis a ten priraďovali k jednotlivým pojmom. Väčšine študentov sa podarilo správne úlohu vypracovať, ale našli sa aj takí, ktorí všetky pojmy nepoznali. Na záver sme vytvorili Krátky slovník symbolov Nežnej revolúcie a pozreli si video o udalostiach z novembra 1989, aby symboly videli aj na autentických záberoch z demonštrácií a lepšie tak pochopili ich význam. 

       4. ročník odboru technika a prevádzka dopravy, IT rozoberali témy xenofóbie, rasizmu, vojny, mladých ľudí, lásky v diele Námestie sv. Alžbety. 

       Študenti 2.HA si na predmete Spoločenská komunikácia pripravili dress code servírky/čašníka v dobe pred rokom 1989. Taktiež so záujmom dohľadávali ako bol prestretý stôl v reštaurácii, aké dochucovadlá nechýbali na stole a potvrdili si ani popolník nechýbal na stole. 
       V rámci odbornej praxe prišli retro čašníčky a prestreli stôl ako z doby ‘89, taktiež v cukrárskej dielni spolu s majstrami piekli retro zákusky, ktoré zvážili na váhe s rokom výroby pred rokom 1989 a váži dodnes😉 

       Študenti 3.AB odboru čašník/servírka sa v rámci projektu’89 podarilo na hodine Stolovanie  vytvoriť menu s použitím strojového písma a nezabudli ani na ceny v Kčs😉 

       Taktiež trieda 1.A odbor čašník/servírka sa pokúsili vytvoriť  na hodine Stolovanie týždenné menu, ktoré sa ponúkalo v reštauráciách v dobe komunistického režimu s použitím surovín z doby pred rokom 1989. Niektorým sa to i úspešne podarilo. 

       2.HA na predmete NRS, kedy vyhľadali a zostavili prezentáciu s vybranými pamätníkmi na obdobie pred 89. 

       Na hodinách dejepisu sa študenti rozdelili do dvoch skupín. Jedna spisovala pozitíva a druhá negatíva.Následne diskutovali. Živo J 

       Na hodine Spoločenská komunikácia si študenti 1.HA pripomenuli dresscode doby pred rokom 1989 a každý priniesol nejakú vec z doby socializmu, ktorú našli ešte v skriniach doma alebo na povale u babky či deda. 

       Taktiež zaujímavo tému preberali študenti na hodinách náboženstva Život kresťanov pred 89 rokom, taktiež si priblížili významné osobnosti ako Srholec, Havlík... 

       Študenti 3. roč. na hodinách geografie porovnávali obdobie 80.rokov so súčasnosťou z hľadiska dopravy (hustota cestnej premávky, kvalita infraštruktúry, pestrosť a kvalita dopravných prostriedkov, ceny pohonných látok...). Diskutovali aj o dôvodoch “zrýchlenia života”… 

       Tému “Ekonomické podmienky života obyvateľov pred novembrom 1989” študentom 4.TPI, 3.IT a nadstavbového štúdia objasnila p. učiteľka na ekonomike formou rozhovoru, faktami, ktoré aj ona sama ako bežný občan zažila v období komunizmu. Žiaci urobili zaujímavé prezentácie k téme. 

       Študentov 1. a 2. ročníka oboch škôl  p.učiteľ podnietil hľadať artefakty, ktoré by im túto dobu pripomenuli. Pátrali vo svojich domácnostiach a objavené predmety spred Novembra 89 prezentovali formou fotografií. 

       ZAZNELI PIESNE MODLITBA PRE MARTU, ČI SLÚBILI SME SI LÁSKU... 

       Tieto aktivity boli zaujímavé a prínosom pre obidve strany. Na viacerých hodinách vznikli zaujímavé diskusie a učitelia boli i sami prekvapení názormi a vedomosťami i NEvedomosťami študentov. 

      • Záložka do knihy

      • Tento rok prebehol projekt „Záložka do knihy spája“ na celoškolskej úrovni. Teší nás, že sa zapojili nielen žiaci prvých ročníkov oboch zložiek Spojenej školy – 1. HA, 1. TPI, 1.B, 1.D. , 1. LPE, 1. MŠS a dokonca aj žiaci 2. LPE a 4. LMŠ. Celkovo vyrobili viac ako 80 záložiek. Téma tohto školského roka bola: „Môj príbeh“. Záložky žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Cieľom tohto pekného projektu je nielen podpora čítania, ale záložky urobia radosť... poputujú  do domovov dôchodcov v Holíči.

      • "Padli, aby sme my žili"

      • 11.11. 1918 o 11. hod. a 11. min. zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila 1.sv. vojna. 
       Zo 65 miliónov vojakov bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených, alebo doživotne zmrzačených. Keď vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Aj dnes sme si celá škola pripomenuli tento deň. Žiaci vyrobili pre všetkých spolužiakov, pedagógov a zamestnancov školy červené maky, na hodinách debatovali o udalostiach prvej svetovej vojny, v školskom rozhlase zazneli zaujímavé slová o týchto udalostiach. Časť pedagógov spolu so žiakmi oboch škôl si spoločne pripomenuli udalosti na pietnom akte, na Námestí Mieru v Holíči.

      • Školenie manažmantu študentský firmiem

      • 03. 11. 2021 sa 10 študentov zo 4. HA, ktorí sú zapojení do programu Aplikovaná ekonómia, zúčastnilo online ŠKOLENIA MANAŽMENTU ŠTUDENTSKÝCH FIRIEM. Študenti triedy pracujú v 2 študentských firmách a to, Thank q a T-time. Školenie organizovalo Junior Achievement Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia. Program bol zameraný na rozvoj manažérskych zručností, na stanovenie cieľov, určenie vízie a poslania firmy. Ďalšou témou školenia bol projektový manažment - stanovenie úloh projektu, deľba úloh a zodpovednosti v tíme, plánovanie zdrojov, vyhodnotenie projektu. 

      • Podporné bývanie – nový život, nový začiatok

      • Žiaci a žiačky odboru sociálna práca sa zapojili pod vedením p. uč. Ravasovej do zaujímavého projektu “Podporné bývanie – nový život, nový začiatok “ Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA).  
       Ide o projekt, ktorý klientkám Centra sociálnych služieb v Rohove otvára digitálny svet a prirodzenou cestou sa ich snaží začleniť do bežného života. Naši žiaci a žiačky klientky naučia ako používať počítač, internet a získať základné povedomie o digitálnej bezpečnosti.

      • Florbalový turnaj

      • 25. a 26.10. sa uskutočnil medzitriedny florbalový turnaj oboch organizačných zložiek školy, t.j Strednej odbornej školy dopravy a služieb a Strednej odbornej školy technickej J. Čabelku. Celkom sa prihlásilo 14 družstiev, boli 2 kategórie 1.- 2 ročník a 3.- 4. ročník. Hralo sa súbežne v oboch školských telocvičniach. Hral "každý s každým". 

       Snažili sme sa dodržať opatrenia čo najviac a aj preto sa väčšinou hralo bez divákov. Teší nás, že hrali chlapci i dievčatá. Ďakujeme telocvikárom - rozhodcom - Milan Machlica, Radovan Srnec a Magda Kubíková za výdrž a podporu žiakov počas turnaja. 
       Víťazom gratulujeme! 

      • Eko deň

      • V stredu 20.10.2021 sa uskutočnil prvý tohtoročný EKOLOGICKÝ DEŇ Spojenej školy v Holíči. 
       Pedagógovia so študentami čistili svoje okolie. Každý vo svojej obci, či meste.Tu si vybrali priestor, ktorý vyčistili. Najčastejšie to bol park pri obecnom úrade, ihrisko, okolie obchodného centra, pamätník alebo iné zaujímavé miesto. Študenti celej Spojenej školy vyzbierali 102 vriec odpadu. 

       Čistili sme : Holíč – cesta od školy k vlakovej a autobusovej stanici, gaštanová alej, Skalica –okolie obchodných centier, okolie železničnej a autobusovej stanice, Senica – okolie OC, Gbely – park pri detskom ihrisku, Vrádište, Kúty, Kopčany, Rovensko, Rohov, Rybky, Sobotište, Častkov, Smrdáky, Dojč, Štefanov, Borský Mikuláš, Borský sv. Jur, Bílkove Humence, Myjava, Brodské, Čáry, Radimov, Unín, Petrova Ves, Šaštín- Stráže, Radošovce, Mokrý Háj, Oreské... 

      • Očkovanie na škole

      • 14.10.2021 sa očkovalo priamo v škole. Zriaďovateľ školy - Trnavský samosprávny kraj zabezpečil pre študentov a rodičov stredných škôl očkovanie priamo v školách. Očkovalo sa v spoločenskej miestnosti -Pfizerom. Okrem študentov sa zaočkovali i niektorí rodičia.

  • Staňte sa naším fanúšikom