• Novinky

      • Tlačiari zbierali skúsenosti v neďalekom zahraničí

      • Na exkurzii a workshope v neďalekom Rohatci a v Dubňanoch sa zúčastnili študenti 2. a 3. ročníka odboru Operátor tlače. 
       V Rohatci vo f. Kaňák sa zoznámili s výrobou výsekových foriem, ktoré sa využívajú pri dokončovaní polygrafických výrobkov.
       V spoločnosti Hanák  v Dubňanoch si na usporiadanom  Workshope  vyskúšali sieťotlač a zoznámili sa i digitálnou veľkoformátovou tlačou. Všetkým urobili radosť i tašky, na výrobe ktorých sa niektorí študenti i sami podieľali.

      • Prezentácie ERASMUS +

      • Študentky 3.MŠS, ktoré sa zúčastnili programu ERASMUS + v júni 2021 mali konečne možnosť prezentovať svojim spolužiakom zážitky a dojmy z praxe, ktorú absolvovali v Českej republike. Podelili sa o svoje postrehy z pracovísk v rôznych materských školách ako aj o zážitky spojené s objavovaním krás Moravsko-slezského kraja. Veríme, že nadchli aj študentov nižších ročníkov, ktorí by sa mohli zapojiť do ďalších projektov v rámci programu Erasmus +, naplánovaných v nasledujúcich rokoch.

      • PRAHA

      • Žiaci 1. a 2 ročníka  sa v dňoch 3. – 5. 5. 2022 zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe.  
       Navštívili veľa krásnych miest, pamiatky mesta, ako je Pražský hrad, Zlatú uličku, Pražský orloj, Vyhliadku Petřín,  Karlov most,   Stranovskú knižnicu, návštevu Stredovekej krčmy –  krčma u Krála Brabantského ,  Galériu ocelových figurín,   návšteva Lidíc.  Cestou do Národného technického múzea sa žiaci previezli i  metrom.   
       Exkurzia začala v pivovare Veľkopopovický kozel , kde  sa dozvedeli celý postup výroby piva a videli  plnenie do fliaš priamo vo výrobe. 
       Po ubytovaní v hoteli v centre mesta  vyrazili na prehliadku pamiatok ... 
       “...mali sme len kúsok Prašnú bránu, pokračovali okolo Obecného domu , Pražského orloja ažna exkurziu Strahovskej knižnice.” Odborným výkladom knižnice nás sprevádzal páter Bazil, ktorý na škole učí náboženstvo. Ten deň  stihli aj hradnú stráž na Pražskom hrade a chrám sv. Víta. 
       Ďalší deň  boli žiaci gastro odborov na odbornej exkurzii, kde sa im venoval management 5* hotela Hilton a U Prince. Videli  zariadenie izieb, vybavenie kongresových sál ataktiež Sky bary s panoramatickým výhľadom.  Veľký sortiment vín, šampanského a špeciálnych destilátov im odprezentovali v svetoznámom bare Black Angel´s. 
       Na obed  si zašli na Street foods Manifesto Market, kde  si oddýchli aj pri bazéne. Metrom  sa previezli naspäť do mesta a navštívili  múzeum voskových figurín Madam Tussaud  a vyrazili  na Karlov most.  
       Žiaci technických odborov absolvovali výbornú odbornú návštevu Národného technického múzea s workshopom a tlačiarne. 
       Tento deň všetci žiaci spolu večerali v starovekej krčme U krále Brabantského. Cestou na hotel si  zažili i večernú Prahu... 
       Posledný deň  na ceste domov navštívili expozície pamätníka Lidice. 

       „Za tieto dni sme nachodili kilometre, ale stálo to ozaj za to....“  študenti 

      • ŽUPNA OLYMPIÁDA 

      • Dňa 28.4. - 29.4.  sa naši študenti zúčastnili Župnej olympiády v Trnave a dosiahli super výsledky: 

       1.miesto - štafeta 4x100m ( Adrián Duchoslav, Lucian Florin Tomele, Mário Mráz, Lukáš Petrúfka) 
       2. miesto - beh 800m - Adrián Duchoslav 
       2. miesto - disk - Mário Mráz 
       3. miesto - guľa - Mário Mráz  
       3. miesto - beh 200m - Lucian Florin Tomele  
       4.miesto - beh 100m - Lucian Florin Tomele 

       Chlapcom srdečne blahoželáme k 1. miestu vo florbale

        

      • KOŽAZ

      • V dňoch 26. – 28. 4.2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) tretích ročníkov študijných a učebných odborov. 

       Skupina žiakov, ktorí išli do Tatier mali veľmi pestrý program. v prvý deň navštívili Banskú Bystricu, múzeum SNP.   

       Ubytovanie bolo veľmi dobré a žiaci naplno využili čas na hoteli pri volejbale, bowling a v bazéne. Druhý deň síce najprv pršalo, preto navštívili krásnu Važeckú jaskyňu. Poobede ich čakala prechádzka z Matliarov do Smokovca, kde sa stretli pri zaujímavej prednáške s tímom Horskej záchrannej služby. 

       Posledný deň po odubytovaní účastníci KOŽAZU presunulipoprechádzali okolo Štrbského plesa 

       Nie všetci žiaci boli v Tatrách. Na Kurze života a zdravia v okolí našej školy žiaci,(ktorí zostali v škole) poupratovali a vyzbierali odpadky v areáli školy i na ceste k železničnej stanici, navštívili kostolík sv. Margity, kde im p. sprievodkyňa porozprávala niečo z histórie a hlavne mohli si pozrieť i interiér. Žiaci mali i dopravnú výchovu, ekologické prednášky, zdravovedu a nácvik záchrany života pri rôznych zlyhaniach. Súčasťou kurzu boli i pohybovú hry a sporty. 

      • DEŇ ZEME na Spojenej škole

      • Na škole prebehlo počas dňa viacero zaujímavých aktivít.  

       Boli to napr.: 
       - videoprednáška o ekológii ako životnom štýle, 
       - žiaci navštívili výstavu poľovníctva s odborným výkladom na zámku v Holíči,  
       - na hodinách nemčiny riešili zelený kvíz, 
       - druhý ročník učebných odborov sa zaoberal témou “Plytvanie potravín, vznik zbytočného odpadu”. 
       - žiaci 1.ročníka hotelovej akadémie sa na predmete Náuka o regióne venovali najväčšej zásobárni pitnej vody v strednej Európe - Žitnému ostrovu, jeho krásam, ochrane a znečisteniu. Riešili tiež otázku spotreby všetkých potravín, ktoré nám zostali ešte po Veľkej noci. 
       - žiaci odboru učiteľstvo materských škôl vytvorili zaujímavé výtvarné diela s ekologickou tematikou. 
       - žiaci 1.ročníka odboru operátor tlače pripravili zaujímavú prezentáciu na tému globálne ekologické problémy. 
       - žiaci 2.ročníka hotelovej akadémie sa rozprávali na tému Ako cestovať ekologicky? Taktiež sa zapojili do výzvy FREE FOOD. 
       - žiaci žiaci 2 ročníka učiteľstvo materských škôl sa venovali separovaniu odpadu.
       - žiaci 4. ročníka riešili otázky na hodine Služby cestovného ruchu o eco- friendly hoteloch. 
       - v školskom bufete potešili EKO muffinky a zdôraznila sa téma zálohovania.

  • Staňte sa naším fanúšikom