• Novinky

      • Biela pastelka

      • V piatok 20.9.2019 sa študentky našej školy podieľali na verejnej zbierke Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých ľudí. 

      • Konferencia na zámku

      • V utorok 17.septembra 2019 sa študenti 2. a 3. ročníka zúčastnili konferencie venovanej Lichtenštajnskému kniežatstvu - jeho histórii, panovníckemu rodu, majetku rodu Liechtenstein na južnej Morave a vzťahom medzi Lichtenštajnskom a Slovenskom. 

      • Čabelkovci sa pripravujú na zahraničnú stáž

      •  

       Už čoskoro sa naši študenti zúčastnia zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+. Študenti si budú môcť od 13. do 26. októbra 2019 zdokonaliť praktické zručnosti na stážach v Českej republike. Deväť študentov odboru logistika sa podrobne oboznámi so železničnou dopravou a jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky vo firme CD Cargo, a. s. Česká Třebová. Vyskúšajú si spôsoby riadenia dopravy a podmienky prepravy jednotlivých komodít. Piati naši tlačiari  sa stanú súčasťou kolektívu firmy Finidr, s. r. o. Český Těšín - jednej z najmodernejších tlačiarní v Európe. Osem študentiek  odboru  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si, okrem iného, vyskúša edukačné činnosti v rámci environmentálnej výchovy v materských školách v Paskove a Řepišti. Budú mať možnosť konfrontovať zručnosti získané v materských školách na Slovensku a v Českej  republike. Prajeme im veľa hodnotných, užitočných skúseností a zážitkov!

      • Nový školský rok sa začal

      • V pondelok 2.septembra 2019 sa slávnostným otvorením začal nový školský rok. Študentov našej školy prišli privítať primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal, zástupkyňa primátora PhDr. Lenka Látalová PhD., vedúci Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. František Janeček a vedúci Spoločného školského úradu Mgr. Lukáš Vašíček. Primátor mesta i riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík popriali študentom v novom školskom roku veľa úspechov. Prvákom zaželali, aby sa im na ich novej škole páčilo a maturantom veľa šťastia pri skladaní skúšky dospelosti.

      • Koncoročný výlet Smolenice

      • V dňoch 19.6.2019 až 21.6.2019 sa študenti druhého ročníka zúčastnili koncoročného výletu v Smoleniciach. Ubytovanie v  rekreačnom areáli Jahodník – Smolenice ponúkalo viaceré možnosti na zaujímavé výlety a turistiku. Počas nášho pobytu sme absolvovali prehliadku Smolenického zámku, navštívili sme jaskyňu Driny a niektorí z nás si vyšliapli na najvyšší vrch Malých Karpát – Záruby. Nechýbali spoločné športové aktivity, kartové hry  a nočná opekačka.

      • Župný race na Jahodníku

      • Vo štvrtok 13.júna 2019 sa štyria študenti našej školy zúčastnili súťaže nazvanej „Župný race“ na Jahodníku pri Smoleniciach. Súťaž pripomínala preteky Spartan race. Súťažiaci museli preukázať veľkú fyzickú zdatnosť i mentálnu odolnosť pri prekonávaní náročných prekážok. Víťazom sa stal každý, kto dobehol do cieľa. Našu školu reprezentovali prváci Terézia Beňová, Markéta Večerková, Samuel Ovečka a Samuel Marenčík.

      • Maturujeme

      • V pondelok 27.mája 2019 sa začala posledná, ústna časť maturít. Štvrtáci z troch odborov: logistika, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa snažia preukázať čo najlepšie vedomosti, aby získali maturitné vysvedčenie. Držíme im všetci palce!

        

      • Modrotlač

      • Modrotlač je tradičná textília, pri jej výrobe sa využíva špeciálna technológia. Na biele plátno sa najprv pomocou drevených foriem s ľubovoľnými motívmi natlačí špeciálna hmota. Látka sa potom farbí v indigovom kúpeli. Tento jej dáva tradičnú modrú farbu. Zafarbená látka sa nakoniec vyperie v roztoku kyseliny sírovej, ktorá rozpustí nanesenú špeciálnu hmotu a tým sa objaví doteraz skrytý biely vzor. Prvú časť tejto techniky - potlač vzoru na plátno, si mohli vyskúšať aj študenti našej školy na workshope „Modrotlač obnova tradície“ pod odborným dohľadom Gabriely Bartoškovej zo Strážnice. Gabriela je už piatou generáciou rodinnej firmy Jochových, ktorí sa snažia zachovať viac ako storočnú tradíciu tejto dielne. Na konečný výsledok snaženia študentov si budeme musieť ešte počkať, nakoľko celý technologický proces výroby trvá niekoľko dní.

      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • Milí štvrtáci, vaše štúdium na našej škole je takmer na konci. Zostáva vám zdolať poslednú prekážku v podobe ústnej maturitnej skúšky. Veríme, že ju zvládnete a dvere školy budete opúšťať s úsmevom a pocitom úspechu. Tak veľa šťastia! 

      • Nový projekt Erasmus+ schválený

      • Stalo sa tradíciou, že naša škola sa pravidelne zúčastňuje projektu Erasmus+.  I tento rok bol projekt schválený. Schválená suma je 38 060€. Naši študenti si budú môcť v školskom roku 2019/2020 zdokonaliť praktické zručnosti na stážach v Českej republike. Deväť študentov odboru logistika sa podrobne oboznámi so železničnou dopravou a jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky. Vyskúšajú si spôsoby riadenia dopravy a podmienky prepravy jednotlivých komodít. Piati naši tlačiari  sa stanú súčasťou kolektívu jednej z najmodernejších tlačiarní v Európe. Osem študentiek  odboru  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si, okrem iného, vyskúša edukačné činnosti v rámci environmentálnej výchovy. Budú mať možnosť konfrontovať zručnosti získané v materských školách na Slovensku a v Českej  republike.

       Prajeme im veľa hodnotných, užitočných skúseností a zážitkov!

      • Prednáška o poľovníctve

      • „Vznešené hobby, ktorého krása spočíva v prírode“. Čaro tohto životného štýlu študentom 1. ročníka odboru ekonomika pôdohospodárstva priblížil svojou prednáškou Ing. Marián Honza CSc., predseda Obvodnej poľovníckej komory v Skalici. Jej témou  bol vývoj poľovníctva na území Slovenska a náplň práce poľovného združenia v súčasnosti. Ak sme si doteraz mysleli, že úlohou poľovníka je chytiť a zabíjať, tak po tejto prednáške sme pochopili, že lov je iba taká čerešnička na torte,  najdôležitejšia je celoročná starostlivosť o zver.

      • Podujatie pre MŠ - „Čarovná lúka“

      • V pondelok 13.mája 2019 našu školu  navštívili deti z Materskej školy Lúčky  Holíč a elokovaného pracovíska J. Čabelku, aby u nás spoločne so svojimi učiteľkami strávili príjemné dopoludnie. Študentky 1. až 3. ročníka  študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré boli oblečené tematicky v kostýmoch spoločne so svojimi pedagógmi (Mgr. Srnec, Mgr. Praskačová, Mgr.Poturnay) vytvorili pre deti rôzne aktivity na tému „Čarovná lúka“. Edukačné aktivity sa konali na troch rôznych stanovištiach, a to v učebniach hudobnej a výtvarnej výchovy a v telocvični.

       V učebni výtvarnej výchovy sprevádzali deti včielky Vilko a Maja, ktorí deti zasvätili  do tajov prírody. Študentky 1. a 3. ročníka vyrábali s deťmi motýle a rozkvitnutú lúku, spoločne triedili  a priraďovali chrobáčiky, hľadali pár jarným kvietkom, vypĺňali rôzne pracovné listy s jarnou tematikou, vyrábali mandaly, počítali spoločne do 10 a skladali obrázky a puzzle s podobizňou včielok.

       V učebni hudobnej výchovy sa študentky 2.ročníka premenili na kvetinové víly, ktoré pomocou zaklínadla začarovali detičky na lúčne kvietky. Študentky s deťmi hrali rôzne rytmické hry, hádanky a pracovali s interaktívnou tabuľou. Na záver si s deťmi zaspievali a zatancovali pieseň Sedmokráska, ktorú sprevádzali hrou na hudobné nástroje.

       V priestoroch telocvične, ktorá bola vyzdobená v duchu  rozkvitnutej jarnej lúky plnej chrobáčikov, včeličiek, pavúčikov a žabiek mali študentky 3. ročníka pripravené pre deti rôznorodé aktivity. Deti behali, skákali, zdolávali prekážky, hádzali na presnosť do kvetinky a učili sa tancovať. Za svoju snahu dostali medaily.

       Deťom sa všetky aktivity veľmi páčili a plné dojmov, zážitkov spolu s drobnými odmenami za aktivity a výrobkami  odchádzali spokojné späť do  svojej materskej školy. Naše študentky naopak mali opäť možnosť vyskúšať si tvorivú a zaujímavú prácu s deťmi a nadobudli tak ďalšie skúsenosti pre svoju budúcu prax učiteľky v MŠ.   

      • Prijímacie skúšky

      • V pondelok 13.mája 2019 sa uskutočnili prijímacie skúšky do odborov: operátor tlače, ekonomika pôdohospodárstva, logistika a sociálno-výchovný pracovník.

      • Zahraničná exkurzia študentov odboru OPERÁTOR TLAČE

      • V posledných aprílových dňoch sa študenti odboru operátor tlače zúčastnili odbornej exkurzie v susednej Českej republike v a.s. Fatra Napajedla. Ako by sa na prvý pohľad zdalo, táto spoločnosť neprodukuje minerálnu vodu, ale je to  známa  firma zaoberajúca sa výrobou a následným spracovaním plastov, nadväzujúca na 80-ročnú baťovskú tradíciu s takmer 1300 zamestnancami. Našich študentov zaujímala hlavne výroba plastových fólií a ich ďalšie spracovanie potlačou. Zoznámili sa s vlastnosťami fólií, ich úpravou a testovaním  pred ďalším spracovaním flexotlačou na  najmodernejších tlačových strojoch s  digitálnym systémom kontroly a riadenia kvality. Študenti na exkurzii získali nielen nové poznatky, ale si užili i cestu vlakom a dobré jedlo.

 • Staňte sa naším fanúšikom