• Novinky

      • Prezentácia knihy Margaréta biela

      • Dňa 26.4.2019 sa naši žiaci zúčastnili prezentácie knihy o Holíčanke  Helene Weinwurmovej. Ako mladé šestnásťročné dievča ju v roku 1942 deportovali  do koncentračného tábora v Osvienčime. Tu prežila neľahké tri roky plné krutosti a zabíjania. Napriek tomu nezatrpkla a dala si sľub prežité hrôzy druhej svetovej vojny realisticky vykresľovať mladým generáciám. Dlhé roky sa pani Weinwurmová zúčastňovala na besedách v školách, kde žiakom otvorene rozprávala svoj životný príbeh. Kniha Margaréta biela pokračuje v tomto svedectve: „Veľmi vás prosím, nikdy nedovoľte, aby sa ešte raz niečo také zopakovalo.“  (Helena Weinwurmová)

       Vyučujúce SJL

      • Praktické maturity

      • V dňoch 24.4. - 26.4.2019 maturovali naši štvrtáci z praktickej časti odbornej zložky v troch odboroch: logistika, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

      • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

      • Vo štvrtok 25.apríla sa študenti 2.ročníka zúčastnili vzdelávania o holokauste v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi. Sprievodca svojim pútavým výkladom priblížil študentom fakty o holokauste, samotnom tábore a prostredníctvom artefaktov a fotografií vyrozprával smutné príbehy dospelých i detí, ktorí v rokoch 1942 – 1945 strávili určitý čas v seredskom tábore. Študentov zaujal autentický dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora v Osvienčime. Po prehliadke expozície vzdelávanie pokračovalo premietnutím dokumentu o pani Edite Grosmanovej, ktorá bola jedným z tisícky dievčat v prvom transporte do Osvienčimu.  Na záver si študenti pozreli prezentáciu o dramatickom úteku dvoch slovenských Židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného tábora v Osvienčime.

       Exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi finančne podporil Trnavský samosprávny kraj.

      • Biblická olympiáda

      • Už tretím rokom sa študentom SOŠ J. Čabelku podarilo prebojovať na diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády. V konkurencii cirkevných škôl  obstálo naše družstvo ( Annamária  Madunická 4.B, Adrian Vrablic 2.B a Ružena Malíková 1.A) veľmi dobre. Hoci sme sa neumiestnili  na prvých priečkach, ale pri štúdiu Biblie sme získali cenné poznatky  z duchovnej, historickej i kultúrnej oblasti.

       Mgr. Filúšová

      • Grafický dizajn - Samuel Rajčák

      • Na hodinách grafického dizajnu, ale aj v rámci svojho voľného času, vytvárajú naši študenti práce k rôznym témam.  Prinášame vám ukážky prác študenta 3.B OPT Samuela Rajčáka. Oceňujeme jeho výtvarné nadanie. 

      • Stretnutie bývalých zamestnancov

      • V piatok 5. apríla 2019 sa už po piaty krát stretli dôchodcovia – bývalí učitelia aj nepedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.

      • „Voda nad zlato" - výchovný koncert

      • Dňa 8. 4. sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-výchovného koncertu umeleckej agentúry AMOS s názvom „Voda nad zlato“. Pútavým spôsobom si vypočuli informácie o význame vody v prírode a pre každého človeka. Smutné informácie o budúcnosti s nedostatkom pitnej vody nás prinútili zamyslieť sa nad dôležitosťou a nenahraditeľnosťou vody.

       Len 1 % z vody na našej planéte tvorí pitná voda. Máme šťastie, že žijeme práve na Slovensku, súčasťou ktorého je aj Žitný ostrov s takými zásobami pitnej vody, ktoré pokryjú nielen potreby celého Slovenska. Bude to naše šťastie či prekliatie vzhľadom na budúce neodvratné boje o zdroje pitnej vody, ktoré budú bojom o prežitie?  Zatiaľ nás táto situácia netrápi. Desí nás ale predstava, že by z vodovodného kohútika viac netiekla pitná voda. Či k takému katastrofickému scenáru príde, záleží aj od každého z nás.

      • Prezentácia knihy Slovensko: legenda lipy

      • Dňa 4.4.2019 sa naši študenti zúčastnili na zaujímavom podujatí v mestskej knižnici.

       Bola to beseda s mladou spisovateľkou, spoluautorkou knihy Slovensko: Legenda lipy – Gabrielou Beregházyovou. Autorka nám pútavým spôsobom predstavila a odprezentovala svoju knihu. Svojou prednáškou povzbudila študentov k láske a úcte k slovenským tradíciám a symbolom. Jej rozprávanie bolo príjemným a podnetným spestrením vyučovacieho dňa.

       Ďakujeme mestskej knižnici za pozvanie a tešíme sa niekedy nabudúce...

       Vyučujúce SJL

      • Exkurzia v trnavskej automobilke

      • 2. apríla sme zavítali do trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia. Naši študenti 1. – 3. ročníka v odbore logistika a ekonomika sa na pár chvíľ stali súčasťou výrobnej prevádzky jedného z najväčších producentov automobilov na slovenskom trhu.  Bolo fascinujúce vidieť, ako sa nám pred očami behom pár minút kompletizuje novučičký Peugeot či Citroen.  Jednoducho povedané,  systém Just in time majú v tejto firme vybudovaný na špičkovej úrovni.

       A možno o pár rokov sa niekto z našich študentov stane súčasťou silného pracovného tímu spoločnosti Groupe PSA Slovakia, prípadne jeho ďalším spokojným zákazníkom.

      • Okresné kolo Hurbanovho pamätníka

      • Dňa 28. 3. 2019 sa v Skalici konal 51. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali študentky 2. A Terézia Tomišová a Erika Dávideková, ktoré sa kvalifikovali v školskom kole. Úspešnejšou z dvojice recitátoriek bola Terézia Tomišová, ktorá za umelecký prednes básní Milana Rúfusa získala 3.miesto v kategórii poézia. Blahoželáme!

       Vyučujúce SJL

      • Basketbal stredných škôl - okresné kolo

      • Okresné kolo v basketbale stredných škôl - náš tím v zložení: Andrej Masaryk, Marek Pňaček, Matej Sklenár, Juraj Bohuš, Jakob Falk a Timotej Dermek obsadil 2.miesto. Gratulujeme!

      • Naša kreatívna študentka s darčekmi v skalickej pôrodnici

      • Lenka Chromková, študentka 2.B triedy - odboru logistika, sa vo voľnom čase venuje rôznym kreatívnym činnostiam. Svojimi výrobkami tento týždeň obdarovala skalickú pôrodnicu. O tom, ako vznikol tento nápad, hovorí: „Dostala som sa k tomu náhodou, cez facebook. V skupine, v ktorej som už bola, vznikol nápad upliesť/uháčkovať niečo pre novorodeniatka a v zozname pôrodníc bola aj tá v Skalici. Dovtedy som veľmi neháčkovala, no toto ma motivovalo. Spojila som sa ešte s jednou pani a tá mi čiapočky poslala, nakoľko každú nemocnicu má cca 70km ďaleko. Dali sme dokopy 29 čiapok a 2 dečky a dňa 27. 3. 2019 som ich išla odovzdať. Pôvodne som očakávala len fotky so sestričkami, no boli ochotné ma nechať odfotiť sa s dvoma krásnymi dievčatkami. A dnes sa mi v hlave "splietol" nápad na akciu "Čabelkovci háčkujú", kde by žiaci našej školy, ktorí buď už vedia háčkovať, alebo sa to len chcú naučiť, vyrobili ďalšie výrobky a venovali by sme ich znova, tentoraz v mene našej školy.“

      • Bezbariérový prístup v škole

      • Na základe Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ si škola podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava a TTSK projekt na bezbariérový prístup do školy. Projekt sme získali v hodnote 9 211,- €. Po realizácií verejného obstarávania bol koncom októbra 2018 nainštalovaný stoličkový výťah z prízemia na 1. poschodie.

       Mgr. Viera Haringová

      • Logisti na akademickej pôde MTF STU v Trnave

      • V stredu 20. marca 2019 sa študenti 3.B LOG a 4.A LOG zúčastnili zážitkovej exkurzie Touch & Feel the Science a Schaeffler deň. Navštívili akademickú pôdu Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Pre študentov firma Schaeffler, spol. s r.o. a MTF STU pripravili zaujímavý program s prednáškami a sprievodnými akciami. Program prebiehal prostredníctvom krátkych prednášok na témy budúcnosti – Industry 4.0, Mobility for tomorrow, Digitálne metódy, Automatizácia a mechatronika. Okrem odborných prednášok, ktoré si študenti vypočuli v aule profesora Adamku prebiehal počas celej akcie sprievodný program vo vestibule, v rámci ktorého sa návštevníci mohli zapojiť do rôznych súťaží. Mohli si vyskúšať Xbox Schaeffler formulu E, zažiť simuláciu pracovného pohovoru s HR špecialistkou firmy Schaeffler, spol. s r.o. a získať tak cenné rady, vychutnať si kávu v Coffee corner, vstúpiť do sveta Schaeffler pomocou 3D okuliarov, urobiť si foto do rodinného albumu pri foto stene a odborníci z výskumu a vývoja im priblížili princíp manuálnej prevodovky. Na záver si študenti mali možnosť prezrieť pracoviská MTF STU – Ústav výrobných technológií, Ústav integrovanej bezpečnosti, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Ústav aplikovanej informatiky a mechatroniky, Ústav materiálov, Ústav progresívnych technológií.

      • Biblická olympiáda

      • Dňa 20. 3. 2019 sa v priestoroch Farského  úradu v Holíči konalo dekanátne (okresné) kolo  Biblickej olympiády. Študenti  Strednej odbornej školy J. Čabelku sa rozhodli do tejto olympiády zapojiť, overiť si, ba aj zdokonaliť si svoje znalosti Biblie. Ich snaha sa vyplatila.  Annamária Madunická (4.B), Adrian Vrablic (2.B)  a Ružena Malíková (1.A) sa umiestnili na 1. mieste a pôjdu našu školu reprezentovať aj na diecézne (krajské) kolo do Bratislavy.  Študentom blahoželáme a držíme palce.
       Mgr. Lenka Filúšová

 • Staňte sa naším fanúšikom