• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Vo štvrtok 13. februára 2020 naša škola otvorila svoje brány všetkým záujemcom o štúdium. Naši študenti im predstavili jednotlivé odbory zaujímavou formou, predviedli svoje zručnosti i talent, porozprávali deviatkom čo ich na našej škole čaká a na čo sa môžu tešiť. 

      • Exkurzia v tlačiarňach v Bratislave

      • Tlačiari v Bratislave zažili všetko…

       slnko, dážď, preplnené MHD, občerstvenie vo fastfoode,  ale aj perfektnú exkurziu  v dvoch tlačiarenských  firmách. V pondelok 10. februára 2020 navštívili naši študenti tlačiareň Bittner print, špecialistu na digitálnu a veľkoformátovú tlač. Mali možnosť vidieť tlač aktuálnych billboardov ako aj ďalších reklamných výrobkov. Napriek veľkému pracovnému zaťaženiu si jej pracovníci našli čas na našich študentov, ktorým ochotne ukázali a vysvetlili najnovšie technológie a výrobky. V tlačiarni Petit press sa zasa študenti zoznámili s procesom výroby novín.

      • Víťazka fotografickej súťaže

      • Kristína Vilimovská, naša šikovná študentka štvrtého ročníka odboru sociálno - výchovný pracovník, sa zúčastnila fotografickej súťaže určenej amatérskym fotografom - nadšencom "Takto to vidím JA", organizovanej CVČ Holíč,  určenej žiakom základných a stredných škôl. Ich úlohou bolo zachytiť krásy a zaujímavosti svojho okolia tak, ako ich vnímajú cez hľadáčik svojho fotoaparátu. O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota a vyvrcholila vernisážou ocenených fotografií. Kristína získala 1.miesto v kategórii Čiernobiela fotografia. Tešíme sa s ňou a srdečne blahoželáme.

       Mgr. Nikoleta Markechová

      • Krajské kolo Ekonomickej olympiády

      • Vo štvrtok 13. februára 2020 sa v Trnave konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Jedným zo 64 úspešných študentov, ktorí postúpili do krajského kola bol aj Šimon Jedlička z 2.A. Súťaže sa zúčastnili predovšetkým maturanti z obchodných akadémií, Šimon ako najmladší účastník bol zbierať skúsenosti, ktoré môže zúročiť už v budúcom roku. 

      • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

      • V utorok 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Trnave. Našu školu reprezentoval Jacob Falk z 2.A. Hoci sa na stupni víťazov neumiestnil, v silnej konkurencii sa nestratil a získal cenné nové skúsenosti.

      • Erasmus+ prezentácie študentov

      • V stredu 29. januára 2020 študenti odborov operátor tlače, logistika a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorí sa zúčastnili zahraničnej stáže v rámci programu Erasmus+, odprezentovali svoju stáž spolužiakom. Opísali im firmy a materské školy, v ktorých boli na stáži, náplň svojej praxe a podelili sa s nimi o nadobudnuté skúsenosti a zážitky. 

      • Vianočná besiedka

      • V piatok 20. decembra 2019 sme sa rozlúčili pred odchodom na prázdniny vianočnou besiedkou. Študenti jednotlivých tried si pripravili piesne či tance s vianočnou tematikou. Svoje umenie predviedli študenti, ktorí navštevujú gitarový krúžok a vianočnú pieseň zaspievali i profesori. V rámci programu boli ocenení najlepší študenti, ktorí sa zúčastnili predmetových súťaží a olympiád. Na záver riaditeľ školy zaželal všetkým krásne Vianoce a šťastný nový rok.

      • Vianočný volejbalový turnaj

      • Vo štvrtok 19. decembra 2019 sa uskutočnil volejbalový turnaj medzi triedami a svoje družstvo postavili aj profesori. Putovný pohár riaditeľa školy si odniesla 3.A, ktorá vo finále porazila 2.A. Tretie miesto si vybojovali študenti 1.B, ktorí v boji o 3.miesto porazli 4.B. 

      • Vystúpenie v Domove dôchodcov

      • V utorok 17. decembra 2019 naši študenti navštívili DD a DSS Holíč, kde klientov zariadenia potešili svojím vianočným programom. Toto koledovanie umocnilo atmosféru prichádzajúcich Vianoc v každom z nás. Veríme, že v peknej tradícii budeme pokračovať aj v budúcom roku.

      • Vianoce v knižnici

      • Posledné vyučovacie dni tohto kalendárneho  roku sme si v našej školskej knižnici spríjemnili posedením pri vianočnom punči.

      • Vianoce sú dar

      • V piatok 13. decembra 2019 sa naši študenti zhostili úlohy animátorov počas vianočných tvorivých dielničiek, ktoré organizovalo mesto Holíč na zámku pre deti. 

      • Prednáška o prvej pomoci

      • "Akákoľvek poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako nijaká" MUDr. Dobiáš

       Dňa 12.12. 2019 sa v učebni našej školy uskutočnila prednáška o prvej pomoci so skvelou lektorkou pani Rajnohovou zo SČK Senica. Zúčastnili sa na nej študenti odboru sociálna práca. Pani Rajnohová nám odovzdala nielen teoretické poznatky, ale študenti si mohli aj prakticky vyskúšať KPR, či dusenie na figurínach. Predviedla nám tiež nový defibrilátor a záchranu ľudského života s ním. Študenti sa  do všetkých praktických úloh aktívne zapájali.

 • Staňte sa naším fanúšikom