• Novinky

      • Denný režim dieťaťa - študentské práce

      • Študenti 2.ročníka odboru Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a Sociálno - výchovný pracovník vypracovali z predmetu Vývinová psychológia projekt Denný režim dieťaťa vo veku 3-6 rokov.

      • Úprava lyžiarne

      • Po rekonštrukcii priestorov kabinetu a kostymérne sme pristúpili k inovácii ďalších priestorov - lyžiarne. 

      • Dôležitý oznam pre rodičov a študentov našej školy

      • Vážení rodičia, študenti,
       v prípade, že ste ešte nezaplatili príspevok ZRPŠ na šk. rok 2020/2021, je potrebné tak urobiť najneskôr do 12. 02. 2021.
       Výška príspevku je 30 €. V prípade, že školu navštevuje viac súrodencov, tak 30 € platí jeden a ďalší súrodenci len 5 € (nezistené škody a poistné). Príspevok treba zaslať na účet ZRPŠ v SLSP, číslo účtu: SK82 0900 0000 0002 5093 0446 - do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, trieda (povinný údaj). Povinnosť platby je aj pre študentov ktorí študujú podľa individuálneho študijného plánu.

       Ing. Jozef Pavlík
       riaditeľ školy

      • Grafické práce študentov

      • Študenti 4. ročníka na predmete Grafický dizajn vytvorili obálku časopisu, kde využili znalosti grafických programov Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. 

      • Pokračovanie v dištančnom vzdelávaní.

      • Na základe rozhodnutia TTSK vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom kraji od 8. 2. sa na všetkých stredných školách pokračuje vzdelávanie dištančnou formou, t. j. aj v končiacich 4. ročníkoch.

      • Práce našich študentov

      • Študenti logistiky a polygrafie v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov nezaháľali počas dištančného vzdelávania. Ukážky z 3D tlače, laseru, knihárstva, pyrografie a drevorezby.

      • Dištančné vyučovanie

      • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 11. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančným spôsobom. Bližšie informácie ohľadom otvárania škôl a maturitných skúšok sa dozviete na stránkach ministerstva školstva Návrat žiakov do škôl. 
       Prosíme všetkých žiakov, aby  k dištančnej forme vzdelávania pristupovali zodpovedne a aby sa v čase rozvrhu nevenovali žiadnym iným aktivitám. A aj mimo vyučovania sa správali maximálne zodpovedne, dodržiavali všetky epidemiologické nariadenia.

      • Vianočná výzdoba

      • Blížia sa nám najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Aj na škole sa snažíme spríjemniť priestory a navodiť v tomto ťažkom období predvianočnú atmosféru. 

      • PROJEKT ERASMUS+ V PLNOM PRÚDE

      • Európsky projekt mobility ERASMUS+ sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii musel presunúť na jar 2021. Napriek tomu sme 27 vybraným študentom odborov logistika - informačné technológie, polygraf - operátor tlače a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odovzdali balíček plný praktických darčekov a finančnú hotovosť určenú na osobnú spotrebu počas stáže.

      • Oznam pre účastníkov Erasmus+

      • Vzhľadom na vzniknutú situáciu - vyhlásenie zákazu vychádzania, sa odovzdávanie propagačných materiálov na Erasmus+ dňa 28.10.2020 neuskutoční. O nasledujúcom termíne vás budeme včas informovať.

      • Úprava zvonenia, aplikácia na dištančné vzdelávanie

      • Od 14. 10. 2020 počas dištančného vzdelávania budú upravené hodiny podľa nasledujúceho rozpisu:

                                                                     

       1. hodina:           07.55 h - 08.25 h

       2. hodina:           08.30 h - 09.00 h

       3. hodina:           09.05 h - 09.35 h

       4. hodina:           09.45 h - 10.15 h

       5. hodina:           10.20 h - 10.50 h

       6. hodina:           11.00 h - 11.30 h

       7. hodina :          11.35 h - 12.05 h

       8. hodina:           12.10 h – 12.40 h

        

       Prosíme všetkých študentov, aby si pre potreby online vzdelávania nainštalovali aplikáciu zoom podľa nasledovného návodu: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

       Každý vyučujúci vám pošle prihlasovacie ID do aplikácie pod ktorým sa pripojíte.

      • Oznam pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       v prípade, že ste ešte nezaplatili príspevok ZRPŠ na šk. rok 2020/2021, je potrebné tak urobiť najneskôr do 31.10.2020.

       Výška príspevku je 30€. V prípade, že školu navštevuje viac súrodencov, tak 30€ platí jeden a další súrodenci len 5€ (nezistené škody a poistné). Príspevok treba zaslať na účet ZRPŠ v SLSP, číslo účtu: SK82 0900 0000 0002 5093 0446 - do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, trieda (povinný údaj).

       Ing. Jozef Pavlík
       riaditeľ školy

      • Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

      • Vyučovanie bude prebiehať od utorka, 13.10.2020, riadne podľa rozvrhu. Študenti sú povinní byť pripojení podľa pokynov vyučujúcich. V prípade, že si žiak nebude plniť povinnosti, nebude z predmetu klasifikovaný. 

      • Dištančné vzdelávanie

      • Od pondelka 12.10.2020 prechádza naša škola na dištančné vzdelávanie. Bližšie informácie poskytneme v najbližších dňoch.

 • Staňte sa naším fanúšikom