• Novinky

      • 2. kolo prijímacích pohovorov

      • Riaditeľka SOŠT Jozefa Čabelku ako organizačnej zložky Spojenej školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o vypísaní 2.kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miestv odbore logistika a ekonomika pôdohospodárstva pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. Samotné prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 21.6.2022.

      • Prednáška z poľovníctva

      • „Poľovníctvo má zmyseľ“ bola téma prednášky v ktorej študentom 1. ročníka odboru ekonomika pôdohospodárstva priblížil krásu tohto životného štýlu Ing. Marián Honza CSc., predseda Obvodnej poľovníckej komory v Skalici. Študenti sa počas nej oboznámili s vývojom poľovníctva na území Slovenska, ale aj s náplňou práce poľovného združenia v súčasnosti. Ak sme si doteraz mysleli, že úlohou poľovníka je chytať a zabíjať, tak po tejto prednáške sme pochopili, že najdôležitejšia je celoročná starostlivosť o zver a lov je „za odmenu“.

      • Tlačiari zbierali skúsenosti v neďalekom zahraničí

      • Na exkurzii a workshope v neďalekom Rohatci a v Dubňanoch sa zúčastnili študenti 2. a 3. ročníka odboru Operátor tlače. 
       V Rohatci vo f. Kaňák sa zoznámili s výrobou výsekových foriem, ktoré sa využívajú pri dokončovaní polygrafických výrobkov.
       V spoločnosti Hanák  v Dubňanoch si na usporiadanom  Workshope  vyskúšali sieťotlač a zoznámili sa i digitálnou veľkoformátovou tlačou. Všetkým urobili radosť i tašky, na výrobe ktorých sa niektorí študenti i sami podieľali.

      • Prezentácie ERASMUS +

      • Študentky 3.MŠS, ktoré sa zúčastnili programu ERASMUS + v júni 2021 mali konečne možnosť prezentovať svojim spolužiakom zážitky a dojmy z praxe, ktorú absolvovali v Českej republike. Podelili sa o svoje postrehy z pracovísk v rôznych materských školách ako aj o zážitky spojené s objavovaním krás Moravsko-slezského kraja. Veríme, že nadchli aj študentov nižších ročníkov, ktorí by sa mohli zapojiť do ďalších projektov v rámci programu Erasmus +, naplánovaných v nasledujúcich rokoch.

      • PRAHA

      • Žiaci 1. a 2 ročníka  sa v dňoch 3. – 5. 5. 2022 zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe.  
       Navštívili veľa krásnych miest, pamiatky mesta, ako je Pražský hrad, Zlatú uličku, Pražský orloj, Vyhliadku Petřín,  Karlov most,   Stranovskú knižnicu, návštevu Stredovekej krčmy –  krčma u Krála Brabantského ,  Galériu ocelových figurín,   návšteva Lidíc.  Cestou do Národného technického múzea sa žiaci previezli i  metrom.   
       Exkurzia začala v pivovare Veľkopopovický kozel , kde  sa dozvedeli celý postup výroby piva a videli  plnenie do fliaš priamo vo výrobe. 
       Po ubytovaní v hoteli v centre mesta  vyrazili na prehliadku pamiatok ... 
       “...mali sme len kúsok Prašnú bránu, pokračovali okolo Obecného domu , Pražského orloja ažna exkurziu Strahovskej knižnice.” Odborným výkladom knižnice nás sprevádzal páter Bazil, ktorý na škole učí náboženstvo. Ten deň  stihli aj hradnú stráž na Pražskom hrade a chrám sv. Víta. 
       Ďalší deň  boli žiaci gastro odborov na odbornej exkurzii, kde sa im venoval management 5* hotela Hilton a U Prince. Videli  zariadenie izieb, vybavenie kongresových sál ataktiež Sky bary s panoramatickým výhľadom.  Veľký sortiment vín, šampanského a špeciálnych destilátov im odprezentovali v svetoznámom bare Black Angel´s. 
       Na obed  si zašli na Street foods Manifesto Market, kde  si oddýchli aj pri bazéne. Metrom  sa previezli naspäť do mesta a navštívili  múzeum voskových figurín Madam Tussaud  a vyrazili  na Karlov most.  
       Žiaci technických odborov absolvovali výbornú odbornú návštevu Národného technického múzea s workshopom a tlačiarne. 
       Tento deň všetci žiaci spolu večerali v starovekej krčme U krále Brabantského. Cestou na hotel si  zažili i večernú Prahu... 
       Posledný deň  na ceste domov navštívili expozície pamätníka Lidice. 

       „Za tieto dni sme nachodili kilometre, ale stálo to ozaj za to....“  študenti 

      • ŽUPNA OLYMPIÁDA 

      • Dňa 28.4. - 29.4.  sa naši študenti zúčastnili Župnej olympiády v Trnave a dosiahli super výsledky: 

       1.miesto - štafeta 4x100m ( Adrián Duchoslav, Lucian Florin Tomele, Mário Mráz, Lukáš Petrúfka) 
       2. miesto - beh 800m - Adrián Duchoslav 
       2. miesto - disk - Mário Mráz 
       3. miesto - guľa - Mário Mráz  
       3. miesto - beh 200m - Lucian Florin Tomele  
       4.miesto - beh 100m - Lucian Florin Tomele 

       Chlapcom srdečne blahoželáme k 1. miestu vo florbale

        

      • KOŽAZ

      • V dňoch 26. – 28. 4.2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) tretích ročníkov študijných a učebných odborov. 

       Skupina žiakov, ktorí išli do Tatier mali veľmi pestrý program. v prvý deň navštívili Banskú Bystricu, múzeum SNP.   

       Ubytovanie bolo veľmi dobré a žiaci naplno využili čas na hoteli pri volejbale, bowling a v bazéne. Druhý deň síce najprv pršalo, preto navštívili krásnu Važeckú jaskyňu. Poobede ich čakala prechádzka z Matliarov do Smokovca, kde sa stretli pri zaujímavej prednáške s tímom Horskej záchrannej služby. 

       Posledný deň po odubytovaní účastníci KOŽAZU presunulipoprechádzali okolo Štrbského plesa 

       Nie všetci žiaci boli v Tatrách. Na Kurze života a zdravia v okolí našej školy žiaci,(ktorí zostali v škole) poupratovali a vyzbierali odpadky v areáli školy i na ceste k železničnej stanici, navštívili kostolík sv. Margity, kde im p. sprievodkyňa porozprávala niečo z histórie a hlavne mohli si pozrieť i interiér. Žiaci mali i dopravnú výchovu, ekologické prednášky, zdravovedu a nácvik záchrany života pri rôznych zlyhaniach. Súčasťou kurzu boli i pohybovú hry a sporty. 

      • DEŇ ZEME na Spojenej škole

      • Na škole prebehlo počas dňa viacero zaujímavých aktivít.  

       Boli to napr.: 
       - videoprednáška o ekológii ako životnom štýle, 
       - žiaci navštívili výstavu poľovníctva s odborným výkladom na zámku v Holíči,  
       - na hodinách nemčiny riešili zelený kvíz, 
       - druhý ročník učebných odborov sa zaoberal témou “Plytvanie potravín, vznik zbytočného odpadu”. 
       - žiaci 1.ročníka hotelovej akadémie sa na predmete Náuka o regióne venovali najväčšej zásobárni pitnej vody v strednej Európe - Žitnému ostrovu, jeho krásam, ochrane a znečisteniu. Riešili tiež otázku spotreby všetkých potravín, ktoré nám zostali ešte po Veľkej noci. 
       - žiaci odboru učiteľstvo materských škôl vytvorili zaujímavé výtvarné diela s ekologickou tematikou. 
       - žiaci 1.ročníka odboru operátor tlače pripravili zaujímavú prezentáciu na tému globálne ekologické problémy. 
       - žiaci 2.ročníka hotelovej akadémie sa rozprávali na tému Ako cestovať ekologicky? Taktiež sa zapojili do výzvy FREE FOOD. 
       - žiaci žiaci 2 ročníka učiteľstvo materských škôl sa venovali separovaniu odpadu.
       - žiaci 4. ročníka riešili otázky na hodine Služby cestovného ruchu o eco- friendly hoteloch. 
       - v školskom bufete potešili EKO muffinky a zdôraznila sa téma zálohovania.

      • DEŇ ZDRAVIA


      •  

       Na našej SPOJENEJ ŠKOLE sa vo štvrtok 7. apríla pri príležitosti DŇA ZDRAVIA uskutočnili viaceré zaujímavé aktivity a besedy.

       Žiaci 3. a 5. Ročníka hotelovej akadémie a nadstavbvého štúdia  sa stretli s odbornou garantkou ZDRAVEJ ŠKOLY Evou Blaho, ktorá sa v rámci prednášky zaoberala: prevenciou proti obezite, dodržiavanie pitného režimu a ako správne čítať a vedieť si spočítať denný príjem  sacharidov,bielkovin,tukov...

       V školskej reštaurácii sa uskutočnila prednáška mentálneho kouča Adama Truhlářa https://www.facebook.com/adamtruhlar.snl/ s témou ako sa rýchlo a efektívne učiť. Prednášky sa zúčastnili študenti 3. IT a 4. TPI. Kouč a zároveň športový psychlog Adam vysvetľoval ako funguje ľudská myseľ, mozog a nervová sústava. Poukazoval na to, že aj cez prekážky a zlyhania si máme ísť za svojím cieľom, pretože chyby nás posúvajú ďalej. Motivoval nás do ďalšieho vzdelávania. Celý život sa učíme a získavame informácie, no najdôležitejší je ich výber a kvalita. Veríme, že bol pre všetkých inšpiráciou. 

       V rámci vyučovania vo viacerých triedach (2.MŠS, 4. LMŠ a 1. LPE) pripravila pani Šišková témy súvisiace so zdravím, životným štýlom, kvíz, meranie tlaku, žiaci si mohli vypočítať svoje BMI. 

       Taktiež žiaci 1. MŠS sa v ten deň zaujímali o túto tému a pre svojich spolužiakov si v rámci vyučovania pripravili prednášky: Pohyb a zdravie, Poruchy zdravia, Zdravie a pohyb.

       Dievčatá 3. ročníka odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravili v spolupráci so školskou psychologičkou zaujímavý workshop v školskej telocvični. Súčasťou boli zaujímavé aktivity ako muzikoterapia, „Zbav sa svojho strachu“, Preboxuj sa, Zrelaxuj, Vypni...Tento workshop bol orientovaný na duševné zdravie.

       Študentské firmy na škole ( 4. ročník hotelovej akadémie) počas prestávok predávali zdravé dezerty a smothie. Oba školské bufety ponúkali zdravé obedy, ktoré boli doplnené surovinami ako quinoa, batáty a pod.

      • Odborná prax je dôležitá

      • Žiaci 2. a 3.ročníka odboru logistika a operátor tlače na odbornej praxi.
       Ďakujeme všetkým zamestnávateľom, firmám, organizáciám za spoluprácu pri zabezpečovaní odbornej praxe pre našich žiakov. 
       Študentom sa na odbornej praxi páči. 

      • Ekonomická olympiáda

      • V decembri sa uskutočnilo školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorej sa zúčastnili prevažne študenti 3. a 4. ročníkov. Ich úlohou bolo vypracovať test pozostávajúci z 25 otázok s časovým limitom 25 min. Vyhodnotenie dostal študent okamžite po odoslaní testu.
       Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 24. 02. 2022 online formou, postúpili nasledujúci študenti:

       • Tomáš Hepal  IV. SE
       • Lukáš Smatana  IV. LMŠ
       • Karol Miklós  IV. LMŠ
       • Mário Schultz    III. TPD

       Všetkým študentom ďakujeme za účasť. Postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

      • Navrhovanie písma

      • Študenti 2. ročníka odboru Polygraf-operátor tlače na hodinách grafického dizajnu navrhovali vlastný druh písma. 

      • Projekt „Spolu úspešnejší 2“

      • Naša škola sa zapojila do projektu „Spolu úspešnejší 2“, ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

       Program „Spolu úspešnejší 2“ je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

       Projekt je zameraný na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov a na úspešné ukončenie vzdelávania maturitnou skúškou i uplatnenie študentov na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na stredných školách.

       Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania a bude sa týkať predmetov anglický jazyk, účtovníctvo, grafický dizajn, hra na hudobný nástoj. Žiaci si počet hodín doučovania zvolia podľa vlastného uváženia a odporúčania doučujúceho.

       Trvanie projektu „Spolu úspešnejší 2“ bude od 17. 1. 2022 do 17. 6. 2022

      • Šťastné a veselé...

      • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022. 

       (Práce študentiek 2. ročníka Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo)

      • Prechod na dištančné vzdelávanie

      • Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu RUVZ v Senici od stredy 1.12.2021 uzatvára stredné školy a prechádza sa na dištančné vzdelávanie z domu. Nebude prebiehať ani odborný výcvik, prax, autoškola a zváračský kurz.

       Toto vzdelávanie je pre žiakov POVINNÉ.

       Vyučovať budeme vo všetkých triedach podľa upraveného rozvrhu v aplikácii OFFICE 365+.

       Žiakom, ktorí majú problém s vlastnou IT technikou, škola zapožičia kamery, PC alebo tablet.

 • Staňte sa naším fanúšikom