• Novinky

      • Župný race na Jahodníku

      • Vo štvrtok 13.júna 2019 sa štyria študenti našej školy zúčastnili súťaže nazvanej „Župný race“ na Jahodníku pri Smoleniciach. Súťaž pripomínala preteky Spartan race. Súťažiaci museli preukázať veľkú fyzickú zdatnosť i mentálnu odolnosť pri prekonávaní náročných prekážok. Víťazom sa stal každý, kto dobehol do cieľa. Našu školu reprezentovali prváci Terézia Beňová, Markéta Večerková, Samuel Ovečka a Samuel Marenčík.

      • Maturujeme

      • V pondelok 27.mája 2019 sa začala posledná, ústna časť maturít. Štvrtáci z troch odborov: logistika, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa snažia preukázať čo najlepšie vedomosti, aby získali maturitné vysvedčenie. Držíme im všetci palce!

        

      • Modrotlač

      • Modrotlač je tradičná textília, pri jej výrobe sa využíva špeciálna technológia. Na biele plátno sa najprv pomocou drevených foriem s ľubovoľnými motívmi natlačí špeciálna hmota. Látka sa potom farbí v indigovom kúpeli. Tento jej dáva tradičnú modrú farbu. Zafarbená látka sa nakoniec vyperie v roztoku kyseliny sírovej, ktorá rozpustí nanesenú špeciálnu hmotu a tým sa objaví doteraz skrytý biely vzor. Prvú časť tejto techniky - potlač vzoru na plátno, si mohli vyskúšať aj študenti našej školy na workshope „Modrotlač obnova tradície“ pod odborným dohľadom Gabriely Bartoškovej zo Strážnice. Gabriela je už piatou generáciou rodinnej firmy Jochových, ktorí sa snažia zachovať viac ako storočnú tradíciu tejto dielne. Na konečný výsledok snaženia študentov si budeme musieť ešte počkať, nakoľko celý technologický proces výroby trvá niekoľko dní.

      • Rozlúčka so štvrtákmi

      • Milí štvrtáci, vaše štúdium na našej škole je takmer na konci. Zostáva vám zdolať poslednú prekážku v podobe ústnej maturitnej skúšky. Veríme, že ju zvládnete a dvere školy budete opúšťať s úsmevom a pocitom úspechu. Tak veľa šťastia! 

      • Nový projekt Erasmus+ schválený

      • Stalo sa tradíciou, že naša škola sa pravidelne zúčastňuje projektu Erasmus+.  I tento rok bol projekt schválený. Schválená suma je 38 060€. Naši študenti si budú môcť v školskom roku 2019/2020 zdokonaliť praktické zručnosti na stážach v Českej republike. Deväť študentov odboru logistika sa podrobne oboznámi so železničnou dopravou a jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky. Vyskúšajú si spôsoby riadenia dopravy a podmienky prepravy jednotlivých komodít. Piati naši tlačiari  sa stanú súčasťou kolektívu jednej z najmodernejších tlačiarní v Európe. Osem študentiek  odboru  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si, okrem iného, vyskúša edukačné činnosti v rámci environmentálnej výchovy. Budú mať možnosť konfrontovať zručnosti získané v materských školách na Slovensku a v Českej  republike.

       Prajeme im veľa hodnotných, užitočných skúseností a zážitkov!

      • Prednáška o poľovníctve

      • „Vznešené hobby, ktorého krása spočíva v prírode“. Čaro tohto životného štýlu študentom 1. ročníka odboru ekonomika pôdohospodárstva priblížil svojou prednáškou Ing. Marián Honza CSc., predseda Obvodnej poľovníckej komory v Skalici. Jej témou  bol vývoj poľovníctva na území Slovenska a náplň práce poľovného združenia v súčasnosti. Ak sme si doteraz mysleli, že úlohou poľovníka je chytiť a zabíjať, tak po tejto prednáške sme pochopili, že lov je iba taká čerešnička na torte,  najdôležitejšia je celoročná starostlivosť o zver.

      • Podujatie pre MŠ - „Čarovná lúka“

      • V pondelok 13.mája 2019 našu školu  navštívili deti z Materskej školy Lúčky  Holíč a elokovaného pracovíska J. Čabelku, aby u nás spoločne so svojimi učiteľkami strávili príjemné dopoludnie. Študentky 1. až 3. ročníka  študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré boli oblečené tematicky v kostýmoch spoločne so svojimi pedagógmi (Mgr. Srnec, Mgr. Praskačová, Mgr.Poturnay) vytvorili pre deti rôzne aktivity na tému „Čarovná lúka“. Edukačné aktivity sa konali na troch rôznych stanovištiach, a to v učebniach hudobnej a výtvarnej výchovy a v telocvični.

       V učebni výtvarnej výchovy sprevádzali deti včielky Vilko a Maja, ktorí deti zasvätili  do tajov prírody. Študentky 1. a 3. ročníka vyrábali s deťmi motýle a rozkvitnutú lúku, spoločne triedili  a priraďovali chrobáčiky, hľadali pár jarným kvietkom, vypĺňali rôzne pracovné listy s jarnou tematikou, vyrábali mandaly, počítali spoločne do 10 a skladali obrázky a puzzle s podobizňou včielok.

       V učebni hudobnej výchovy sa študentky 2.ročníka premenili na kvetinové víly, ktoré pomocou zaklínadla začarovali detičky na lúčne kvietky. Študentky s deťmi hrali rôzne rytmické hry, hádanky a pracovali s interaktívnou tabuľou. Na záver si s deťmi zaspievali a zatancovali pieseň Sedmokráska, ktorú sprevádzali hrou na hudobné nástroje.

       V priestoroch telocvične, ktorá bola vyzdobená v duchu  rozkvitnutej jarnej lúky plnej chrobáčikov, včeličiek, pavúčikov a žabiek mali študentky 3. ročníka pripravené pre deti rôznorodé aktivity. Deti behali, skákali, zdolávali prekážky, hádzali na presnosť do kvetinky a učili sa tancovať. Za svoju snahu dostali medaily.

       Deťom sa všetky aktivity veľmi páčili a plné dojmov, zážitkov spolu s drobnými odmenami za aktivity a výrobkami  odchádzali spokojné späť do  svojej materskej školy. Naše študentky naopak mali opäť možnosť vyskúšať si tvorivú a zaujímavú prácu s deťmi a nadobudli tak ďalšie skúsenosti pre svoju budúcu prax učiteľky v MŠ.   

      • Prijímacie skúšky

      • V pondelok 13.mája 2019 sa uskutočnili prijímacie skúšky do odborov: operátor tlače, ekonomika pôdohospodárstva, logistika a sociálno-výchovný pracovník.

      • Zahraničná exkurzia študentov odboru OPERÁTOR TLAČE

      • V posledných aprílových dňoch sa študenti odboru operátor tlače zúčastnili odbornej exkurzie v susednej Českej republike v a.s. Fatra Napajedla. Ako by sa na prvý pohľad zdalo, táto spoločnosť neprodukuje minerálnu vodu, ale je to  známa  firma zaoberajúca sa výrobou a následným spracovaním plastov, nadväzujúca na 80-ročnú baťovskú tradíciu s takmer 1300 zamestnancami. Našich študentov zaujímala hlavne výroba plastových fólií a ich ďalšie spracovanie potlačou. Zoznámili sa s vlastnosťami fólií, ich úpravou a testovaním  pred ďalším spracovaním flexotlačou na  najmodernejších tlačových strojoch s  digitálnym systémom kontroly a riadenia kvality. Študenti na exkurzii získali nielen nové poznatky, ale si užili i cestu vlakom a dobré jedlo.

      • Prezentácia knihy Margaréta biela

      • Dňa 26.4.2019 sa naši žiaci zúčastnili prezentácie knihy o Holíčanke  Helene Weinwurmovej. Ako mladé šestnásťročné dievča ju v roku 1942 deportovali  do koncentračného tábora v Osvienčime. Tu prežila neľahké tri roky plné krutosti a zabíjania. Napriek tomu nezatrpkla a dala si sľub prežité hrôzy druhej svetovej vojny realisticky vykresľovať mladým generáciám. Dlhé roky sa pani Weinwurmová zúčastňovala na besedách v školách, kde žiakom otvorene rozprávala svoj životný príbeh. Kniha Margaréta biela pokračuje v tomto svedectve: „Veľmi vás prosím, nikdy nedovoľte, aby sa ešte raz niečo také zopakovalo.“  (Helena Weinwurmová)

       Vyučujúce SJL

      • Praktické maturity

      • V dňoch 24.4. - 26.4.2019 maturovali naši štvrtáci z praktickej časti odbornej zložky v troch odboroch: logistika, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

      • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

      • Vo štvrtok 25.apríla sa študenti 2.ročníka zúčastnili vzdelávania o holokauste v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi. Sprievodca svojim pútavým výkladom priblížil študentom fakty o holokauste, samotnom tábore a prostredníctvom artefaktov a fotografií vyrozprával smutné príbehy dospelých i detí, ktorí v rokoch 1942 – 1945 strávili určitý čas v seredskom tábore. Študentov zaujal autentický dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora v Osvienčime. Po prehliadke expozície vzdelávanie pokračovalo premietnutím dokumentu o pani Edite Grosmanovej, ktorá bola jedným z tisícky dievčat v prvom transporte do Osvienčimu.  Na záver si študenti pozreli prezentáciu o dramatickom úteku dvoch slovenských Židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného tábora v Osvienčime.

       Exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi finančne podporil Trnavský samosprávny kraj.

      • Biblická olympiáda

      • Už tretím rokom sa študentom SOŠ J. Čabelku podarilo prebojovať na diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády. V konkurencii cirkevných škôl  obstálo naše družstvo ( Annamária  Madunická 4.B, Adrian Vrablic 2.B a Ružena Malíková 1.A) veľmi dobre. Hoci sme sa neumiestnili  na prvých priečkach, ale pri štúdiu Biblie sme získali cenné poznatky  z duchovnej, historickej i kultúrnej oblasti.

       Mgr. Filúšová

      • Grafický dizajn - Samuel Rajčák

      • Na hodinách grafického dizajnu, ale aj v rámci svojho voľného času, vytvárajú naši študenti práce k rôznym témam.  Prinášame vám ukážky prác študenta 3.B OPT Samuela Rajčáka. Oceňujeme jeho výtvarné nadanie. 

      • Stretnutie bývalých zamestnancov

      • V piatok 5. apríla 2019 sa už po piaty krát stretli dôchodcovia – bývalí učitelia aj nepedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.

      • „Voda nad zlato" - výchovný koncert

      • Dňa 8. 4. sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-výchovného koncertu umeleckej agentúry AMOS s názvom „Voda nad zlato“. Pútavým spôsobom si vypočuli informácie o význame vody v prírode a pre každého človeka. Smutné informácie o budúcnosti s nedostatkom pitnej vody nás prinútili zamyslieť sa nad dôležitosťou a nenahraditeľnosťou vody.

       Len 1 % z vody na našej planéte tvorí pitná voda. Máme šťastie, že žijeme práve na Slovensku, súčasťou ktorého je aj Žitný ostrov s takými zásobami pitnej vody, ktoré pokryjú nielen potreby celého Slovenska. Bude to naše šťastie či prekliatie vzhľadom na budúce neodvratné boje o zdroje pitnej vody, ktoré budú bojom o prežitie?  Zatiaľ nás táto situácia netrápi. Desí nás ale predstava, že by z vodovodného kohútika viac netiekla pitná voda. Či k takému katastrofickému scenáru príde, záleží aj od každého z nás.

      • Prezentácia knihy Slovensko: legenda lipy

      • Dňa 4.4.2019 sa naši študenti zúčastnili na zaujímavom podujatí v mestskej knižnici.

       Bola to beseda s mladou spisovateľkou, spoluautorkou knihy Slovensko: Legenda lipy – Gabrielou Beregházyovou. Autorka nám pútavým spôsobom predstavila a odprezentovala svoju knihu. Svojou prednáškou povzbudila študentov k láske a úcte k slovenským tradíciám a symbolom. Jej rozprávanie bolo príjemným a podnetným spestrením vyučovacieho dňa.

       Ďakujeme mestskej knižnici za pozvanie a tešíme sa niekedy nabudúce...

       Vyučujúce SJL

      • Exkurzia v trnavskej automobilke

      • 2. apríla sme zavítali do trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia. Naši študenti 1. – 3. ročníka v odbore logistika a ekonomika sa na pár chvíľ stali súčasťou výrobnej prevádzky jedného z najväčších producentov automobilov na slovenskom trhu.  Bolo fascinujúce vidieť, ako sa nám pred očami behom pár minút kompletizuje novučičký Peugeot či Citroen.  Jednoducho povedané,  systém Just in time majú v tejto firme vybudovaný na špičkovej úrovni.

       A možno o pár rokov sa niekto z našich študentov stane súčasťou silného pracovného tímu spoločnosti Groupe PSA Slovakia, prípadne jeho ďalším spokojným zákazníkom.

 • Staňte sa naším fanúšikom