• Novinky

      • Prezentácie ERASMUS +

      • Študentky 3.MŠS, ktoré sa zúčastnili programu ERASMUS + v júni 2021 mali konečne možnosť prezentovať svojim spolužiakom zážitky a dojmy z praxe, ktorú absolvovali v Českej republike. Podelili sa o svoje postrehy z pracovísk v rôznych materských školách ako aj o zážitky spojené s objavovaním krás Moravsko-slezského kraja. Veríme, že nadchli aj študentov nižších ročníkov, ktorí by sa mohli zapojiť do ďalších projektov v rámci programu Erasmus +, naplánovaných v nasledujúcich rokoch.

      • PRAHA

      • Žiaci 1. a 2 ročníka  sa v dňoch 3. – 5. 5. 2022 zúčastnili odbornej exkurzie v Prahe.  
       Navštívili veľa krásnych miest, pamiatky mesta, ako je Pražský hrad, Zlatú uličku, Pražský orloj, Vyhliadku Petřín,  Karlov most,   Stranovskú knižnicu, návštevu Stredovekej krčmy –  krčma u Krála Brabantského ,  Galériu ocelových figurín,   návšteva Lidíc.  Cestou do Národného technického múzea sa žiaci previezli i  metrom.   
       Exkurzia začala v pivovare Veľkopopovický kozel , kde  sa dozvedeli celý postup výroby piva a videli  plnenie do fliaš priamo vo výrobe. 
       Po ubytovaní v hoteli v centre mesta  vyrazili na prehliadku pamiatok ... 
       “...mali sme len kúsok Prašnú bránu, pokračovali okolo Obecného domu , Pražského orloja ažna exkurziu Strahovskej knižnice.” Odborným výkladom knižnice nás sprevádzal páter Bazil, ktorý na škole učí náboženstvo. Ten deň  stihli aj hradnú stráž na Pražskom hrade a chrám sv. Víta. 
       Ďalší deň  boli žiaci gastro odborov na odbornej exkurzii, kde sa im venoval management 5* hotela Hilton a U Prince. Videli  zariadenie izieb, vybavenie kongresových sál ataktiež Sky bary s panoramatickým výhľadom.  Veľký sortiment vín, šampanského a špeciálnych destilátov im odprezentovali v svetoznámom bare Black Angel´s. 
       Na obed  si zašli na Street foods Manifesto Market, kde  si oddýchli aj pri bazéne. Metrom  sa previezli naspäť do mesta a navštívili  múzeum voskových figurín Madam Tussaud  a vyrazili  na Karlov most.  
       Žiaci technických odborov absolvovali výbornú odbornú návštevu Národného technického múzea s workshopom a tlačiarne. 
       Tento deň všetci žiaci spolu večerali v starovekej krčme U krále Brabantského. Cestou na hotel si  zažili i večernú Prahu... 
       Posledný deň  na ceste domov navštívili expozície pamätníka Lidice. 

       „Za tieto dni sme nachodili kilometre, ale stálo to ozaj za to....“  študenti 

      • ŽUPNA OLYMPIÁDA 

      • Dňa 28.4. - 29.4.  sa naši študenti zúčastnili Župnej olympiády v Trnave a dosiahli super výsledky: 

       1.miesto - štafeta 4x100m ( Adrián Duchoslav, Lucian Florin Tomele, Mário Mráz, Lukáš Petrúfka) 
       2. miesto - beh 800m - Adrián Duchoslav 
       2. miesto - disk - Mário Mráz 
       3. miesto - guľa - Mário Mráz  
       3. miesto - beh 200m - Lucian Florin Tomele  
       4.miesto - beh 100m - Lucian Florin Tomele 

       Chlapcom srdečne blahoželáme k 1. miestu vo florbale

        

      • KOŽAZ

      • V dňoch 26. – 28. 4.2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) tretích ročníkov študijných a učebných odborov. 

       Skupina žiakov, ktorí išli do Tatier mali veľmi pestrý program. v prvý deň navštívili Banskú Bystricu, múzeum SNP.   

       Ubytovanie bolo veľmi dobré a žiaci naplno využili čas na hoteli pri volejbale, bowling a v bazéne. Druhý deň síce najprv pršalo, preto navštívili krásnu Važeckú jaskyňu. Poobede ich čakala prechádzka z Matliarov do Smokovca, kde sa stretli pri zaujímavej prednáške s tímom Horskej záchrannej služby. 

       Posledný deň po odubytovaní účastníci KOŽAZU presunulipoprechádzali okolo Štrbského plesa 

       Nie všetci žiaci boli v Tatrách. Na Kurze života a zdravia v okolí našej školy žiaci,(ktorí zostali v škole) poupratovali a vyzbierali odpadky v areáli školy i na ceste k železničnej stanici, navštívili kostolík sv. Margity, kde im p. sprievodkyňa porozprávala niečo z histórie a hlavne mohli si pozrieť i interiér. Žiaci mali i dopravnú výchovu, ekologické prednášky, zdravovedu a nácvik záchrany života pri rôznych zlyhaniach. Súčasťou kurzu boli i pohybovú hry a sporty. 

      • DEŇ ZEME na Spojenej škole

      • Na škole prebehlo počas dňa viacero zaujímavých aktivít.  

       Boli to napr.: 
       - videoprednáška o ekológii ako životnom štýle, 
       - žiaci navštívili výstavu poľovníctva s odborným výkladom na zámku v Holíči,  
       - na hodinách nemčiny riešili zelený kvíz, 
       - druhý ročník učebných odborov sa zaoberal témou “Plytvanie potravín, vznik zbytočného odpadu”. 
       - žiaci 1.ročníka hotelovej akadémie sa na predmete Náuka o regióne venovali najväčšej zásobárni pitnej vody v strednej Európe - Žitnému ostrovu, jeho krásam, ochrane a znečisteniu. Riešili tiež otázku spotreby všetkých potravín, ktoré nám zostali ešte po Veľkej noci. 
       - žiaci odboru učiteľstvo materských škôl vytvorili zaujímavé výtvarné diela s ekologickou tematikou. 
       - žiaci 1.ročníka odboru operátor tlače pripravili zaujímavú prezentáciu na tému globálne ekologické problémy. 
       - žiaci 2.ročníka hotelovej akadémie sa rozprávali na tému Ako cestovať ekologicky? Taktiež sa zapojili do výzvy FREE FOOD. 
       - žiaci žiaci 2 ročníka učiteľstvo materských škôl sa venovali separovaniu odpadu.
       - žiaci 4. ročníka riešili otázky na hodine Služby cestovného ruchu o eco- friendly hoteloch. 
       - v školskom bufete potešili EKO muffinky a zdôraznila sa téma zálohovania.

      • DEŇ ZDRAVIA


      •  

       Na našej SPOJENEJ ŠKOLE sa vo štvrtok 7. apríla pri príležitosti DŇA ZDRAVIA uskutočnili viaceré zaujímavé aktivity a besedy.

       Žiaci 3. a 5. Ročníka hotelovej akadémie a nadstavbvého štúdia  sa stretli s odbornou garantkou ZDRAVEJ ŠKOLY Evou Blaho, ktorá sa v rámci prednášky zaoberala: prevenciou proti obezite, dodržiavanie pitného režimu a ako správne čítať a vedieť si spočítať denný príjem  sacharidov,bielkovin,tukov...

       V školskej reštaurácii sa uskutočnila prednáška mentálneho kouča Adama Truhlářa https://www.facebook.com/adamtruhlar.snl/ s témou ako sa rýchlo a efektívne učiť. Prednášky sa zúčastnili študenti 3. IT a 4. TPI. Kouč a zároveň športový psychlog Adam vysvetľoval ako funguje ľudská myseľ, mozog a nervová sústava. Poukazoval na to, že aj cez prekážky a zlyhania si máme ísť za svojím cieľom, pretože chyby nás posúvajú ďalej. Motivoval nás do ďalšieho vzdelávania. Celý život sa učíme a získavame informácie, no najdôležitejší je ich výber a kvalita. Veríme, že bol pre všetkých inšpiráciou. 

       V rámci vyučovania vo viacerých triedach (2.MŠS, 4. LMŠ a 1. LPE) pripravila pani Šišková témy súvisiace so zdravím, životným štýlom, kvíz, meranie tlaku, žiaci si mohli vypočítať svoje BMI. 

       Taktiež žiaci 1. MŠS sa v ten deň zaujímali o túto tému a pre svojich spolužiakov si v rámci vyučovania pripravili prednášky: Pohyb a zdravie, Poruchy zdravia, Zdravie a pohyb.

       Dievčatá 3. ročníka odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravili v spolupráci so školskou psychologičkou zaujímavý workshop v školskej telocvični. Súčasťou boli zaujímavé aktivity ako muzikoterapia, „Zbav sa svojho strachu“, Preboxuj sa, Zrelaxuj, Vypni...Tento workshop bol orientovaný na duševné zdravie.

       Študentské firmy na škole ( 4. ročník hotelovej akadémie) počas prestávok predávali zdravé dezerty a smothie. Oba školské bufety ponúkali zdravé obedy, ktoré boli doplnené surovinami ako quinoa, batáty a pod.

      • Odborná prax je dôležitá

      • Žiaci 2. a 3.ročníka odboru logistika a operátor tlače na odbornej praxi.
       Ďakujeme všetkým zamestnávateľom, firmám, organizáciám za spoluprácu pri zabezpečovaní odbornej praxe pre našich žiakov. 
       Študentom sa na odbornej praxi páči. 

      • Ekonomická olympiáda

      • V decembri sa uskutočnilo školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorej sa zúčastnili prevažne študenti 3. a 4. ročníkov. Ich úlohou bolo vypracovať test pozostávajúci z 25 otázok s časovým limitom 25 min. Vyhodnotenie dostal študent okamžite po odoslaní testu.
       Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 24. 02. 2022 online formou, postúpili nasledujúci študenti:

       • Tomáš Hepal  IV. SE
       • Lukáš Smatana  IV. LMŠ
       • Karol Miklós  IV. LMŠ
       • Mário Schultz    III. TPD

       Všetkým študentom ďakujeme za účasť. Postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

      • Navrhovanie písma

      • Študenti 2. ročníka odboru Polygraf-operátor tlače na hodinách grafického dizajnu navrhovali vlastný druh písma. 

      • Projekt „Spolu úspešnejší 2“

      • Naša škola sa zapojila do projektu „Spolu úspešnejší 2“, ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

       Program „Spolu úspešnejší 2“ je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

       Projekt je zameraný na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov a na úspešné ukončenie vzdelávania maturitnou skúškou i uplatnenie študentov na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na stredných školách.

       Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania a bude sa týkať predmetov anglický jazyk, účtovníctvo, grafický dizajn, hra na hudobný nástoj. Žiaci si počet hodín doučovania zvolia podľa vlastného uváženia a odporúčania doučujúceho.

       Trvanie projektu „Spolu úspešnejší 2“ bude od 17. 1. 2022 do 17. 6. 2022

      • Šťastné a veselé...

      • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022. 

       (Práce študentiek 2. ročníka Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo)

      • Prechod na dištančné vzdelávanie

      • Vzhľadom na zlú pandemickú situáciu RUVZ v Senici od stredy 1.12.2021 uzatvára stredné školy a prechádza sa na dištančné vzdelávanie z domu. Nebude prebiehať ani odborný výcvik, prax, autoškola a zváračský kurz.

       Toto vzdelávanie je pre žiakov POVINNÉ.

       Vyučovať budeme vo všetkých triedach podľa upraveného rozvrhu v aplikácii OFFICE 365+.

       Žiakom, ktorí majú problém s vlastnou IT technikou, škola zapožičia kamery, PC alebo tablet.

      • Volejbalový turnaj

      • Počas 8.11. - 19.11. sa uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 12 družstiev. Zápasy sa odohrávali najmä počas hodín TSV a hrali sme systémom "každý s každým". Musíme povedať, že máme na škole naozaj šikovných volejbalistov a volejbalistky, ale aj veľa hráčov/hráčok, ktorí sa zlepšovali každým setom, čo nás veľmi teší. Nasadenie bolo veľké a výsledky boli naozaj tesné.  

       Víťazným družstvom turnaja sa stala 4.SE. O druhom mieste rozhodol vzájomný zápas medzi 4.TPI a 3.LPE, kde sa rozhodlo až v treťom sete.  

       1.miesto: 4.SE 

       2.miesto: 4.TPI 

       3.miesto: 3.LPE 

       Všetkým družstvám ďakujeme za účasť. 🙂 

       Keď sa situácia zlepší, víťazi (1.- 3.miesto) si zahrajú zápas proti učiteľom a následne obdržia medaily. 🥇🥈🥉 

      • Projekt 89

      • V týchto dňoch si študenti rôznych odborov a ročníkov spojenej školy pripomenuli formou projektov, diskusií, videí “deň študentstva”, deň boja za slobodu – udalosti 17. novembra 1989. 

       Budajka, trikolóra, štrngajúce kľúče, gesto víťazstva či logo VPN - symboly Nežnej revolúcie. Pozná ich aj dnešná mladá generácia? To sme zisťovali na hodine slovenčiny v I.LPE. Študenti dostali najprv pojmy a skúšali ich vlastnými slovami opísať. Potom dostali aj ich krátky opis a ten priraďovali k jednotlivým pojmom. Väčšine študentov sa podarilo správne úlohu vypracovať, ale našli sa aj takí, ktorí všetky pojmy nepoznali. Na záver sme vytvorili Krátky slovník symbolov Nežnej revolúcie a pozreli si video o udalostiach z novembra 1989, aby symboly videli aj na autentických záberoch z demonštrácií a lepšie tak pochopili ich význam. 

       4. ročník odboru technika a prevádzka dopravy, IT rozoberali témy xenofóbie, rasizmu, vojny, mladých ľudí, lásky v diele Námestie sv. Alžbety. 

       Študenti 2.HA si na predmete Spoločenská komunikácia pripravili dress code servírky/čašníka v dobe pred rokom 1989. Taktiež so záujmom dohľadávali ako bol prestretý stôl v reštaurácii, aké dochucovadlá nechýbali na stole a potvrdili si ani popolník nechýbal na stole. 
       V rámci odbornej praxe prišli retro čašníčky a prestreli stôl ako z doby ‘89, taktiež v cukrárskej dielni spolu s majstrami piekli retro zákusky, ktoré zvážili na váhe s rokom výroby pred rokom 1989 a váži dodnes😉 

       Študenti 3.AB odboru čašník/servírka sa v rámci projektu’89 podarilo na hodine Stolovanie  vytvoriť menu s použitím strojového písma a nezabudli ani na ceny v Kčs😉 

       Taktiež trieda 1.A odbor čašník/servírka sa pokúsili vytvoriť  na hodine Stolovanie týždenné menu, ktoré sa ponúkalo v reštauráciách v dobe komunistického režimu s použitím surovín z doby pred rokom 1989. Niektorým sa to i úspešne podarilo. 

       2.HA na predmete NRS, kedy vyhľadali a zostavili prezentáciu s vybranými pamätníkmi na obdobie pred 89. 

       Na hodinách dejepisu sa študenti rozdelili do dvoch skupín. Jedna spisovala pozitíva a druhá negatíva.Následne diskutovali. Živo J 

       Na hodine Spoločenská komunikácia si študenti 1.HA pripomenuli dresscode doby pred rokom 1989 a každý priniesol nejakú vec z doby socializmu, ktorú našli ešte v skriniach doma alebo na povale u babky či deda. 

       Taktiež zaujímavo tému preberali študenti na hodinách náboženstva Život kresťanov pred 89 rokom, taktiež si priblížili významné osobnosti ako Srholec, Havlík... 

       Študenti 3. roč. na hodinách geografie porovnávali obdobie 80.rokov so súčasnosťou z hľadiska dopravy (hustota cestnej premávky, kvalita infraštruktúry, pestrosť a kvalita dopravných prostriedkov, ceny pohonných látok...). Diskutovali aj o dôvodoch “zrýchlenia života”… 

       Tému “Ekonomické podmienky života obyvateľov pred novembrom 1989” študentom 4.TPI, 3.IT a nadstavbového štúdia objasnila p. učiteľka na ekonomike formou rozhovoru, faktami, ktoré aj ona sama ako bežný občan zažila v období komunizmu. Žiaci urobili zaujímavé prezentácie k téme. 

       Študentov 1. a 2. ročníka oboch škôl  p.učiteľ podnietil hľadať artefakty, ktoré by im túto dobu pripomenuli. Pátrali vo svojich domácnostiach a objavené predmety spred Novembra 89 prezentovali formou fotografií. 

       ZAZNELI PIESNE MODLITBA PRE MARTU, ČI SLÚBILI SME SI LÁSKU... 

       Tieto aktivity boli zaujímavé a prínosom pre obidve strany. Na viacerých hodinách vznikli zaujímavé diskusie a učitelia boli i sami prekvapení názormi a vedomosťami i NEvedomosťami študentov. 

      • Záložka do knihy

      • Tento rok prebehol projekt „Záložka do knihy spája“ na celoškolskej úrovni. Teší nás, že sa zapojili nielen žiaci prvých ročníkov oboch zložiek Spojenej školy – 1. HA, 1. TPI, 1.B, 1.D. , 1. LPE, 1. MŠS a dokonca aj žiaci 2. LPE a 4. LMŠ. Celkovo vyrobili viac ako 80 záložiek. Téma tohto školského roka bola: „Môj príbeh“. Záložky žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Cieľom tohto pekného projektu je nielen podpora čítania, ale záložky urobia radosť... poputujú  do domovov dôchodcov v Holíči.

      • "Padli, aby sme my žili"

      • 11.11. 1918 o 11. hod. a 11. min. zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila 1.sv. vojna. 
       Zo 65 miliónov vojakov bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených, alebo doživotne zmrzačených. Keď vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Aj dnes sme si celá škola pripomenuli tento deň. Žiaci vyrobili pre všetkých spolužiakov, pedagógov a zamestnancov školy červené maky, na hodinách debatovali o udalostiach prvej svetovej vojny, v školskom rozhlase zazneli zaujímavé slová o týchto udalostiach. Časť pedagógov spolu so žiakmi oboch škôl si spoločne pripomenuli udalosti na pietnom akte, na Námestí Mieru v Holíči.

 • Staňte sa naším fanúšikom