• Novinky

      • Biela pastelka

      • Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. 

       Do tejto zbierky sa zapojili aj žiačky tretieho ročníka našej školy. S pokladničkami vyšli do ulíc Holíča. Veríme, že vyzbierané finančné prostriedky pomôžu zlepšiť život nevidiacim.

      • MÁME MAJSTERKU  EURÓPY

      • Naša študentka Nina Hanzalíková (II.MŠS)  dosiahla v júni vynikajúci športový výsledok. Na súťaži IBFF FIT KINDS vo fitnes gymnastike sa umiestnila na 1. mieste a získala titul majsterky Európy v tejto kategórii. Kvalifikovala sa tak na Majstrovstvá sveta vo fitnes gymnastike, ktoré sa uskutočnia koncom septembra v Chorvátsku. Ninke gratulujeme a prajeme veľa úspechov na Majstrovstvách sveta. 

      • Oznam žiakom prijatým do 1.ročníka

      •  Žiakom prijatým do 1. ročníka oznamujeme,  že:

       -  slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4. septembra 2023, t. j. pondelok o 8:00 hod.,

       -  vyučovanie podľa rozvrhu sa začne 5.9.2023 (8:00 -11:00 hod.).

      • Vybavenie preukážky

      • Žiaci, ktorí budú do školy dochádzať autobusom alebo vlakom, si počas hlavných prázdnin môžu vybaviť žiacku (študentskú) cestovnú preukážku. Vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu si môžu vybaviť osobne  na  sekretariáte od 07. 08. 2023 - 25. 8. 2023 v čase od 8:00 do 13:00 hod. Žiadosť na vydanie žiackej cestovnej preukážky si treba zabezpečiť u dopravcu a vyplniť si osobné údaje. Odporúčame vybaviť si aj preukážku na vlak, aj keď žiak nebude denne cestovať vlakom do školy. Preukážku využije počas školského roka na akcie organizované školou z dôvodu bezplatného cestovného žiakov.

      • 2. kolo prijímacích skúšok

      • Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2023/2024 pre študijné odbory:

       polygraf-operátor tlače
       ekonomika pôdohospodárstva.


       Prijímacie skúšky sa budú konať 20.6.2023.

      • Študenti na karnevale v Azylovom dome Emauzy

      • Svoj voľný víkendový čas venovali naši študenti odboru Sociálno-výchovný pracovník deťom v Azylovom dome Emauzy a pridali sa k ich veselému karnevalu. Ďakujeme štvrtáčke Terezke Kolodejovej, druháčke Kristínke Herceghovej a tretiakovi Tomášovi Barkocimu.

      • Prezentácie Erasmus+

      • Dňa 23. 11. 2022 sa uskutočnili prezentácie Erasmus+. Žiaci z odborov ekonomika pôdohospodárstva, operátor tlače,  učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník a logistika sa podelili so svojimi spolužiakmi so skúsenosťami z pracovísk. Porozprávali im, čo bolo náplňou ich práce, aké nové praktické zručnosti nadobudli počas dvoch týždňov. Zahraničná stáž nebola len o práci. Spoznali Prahu aj ako mesto, navštívili pamiatky, múzeá, kultúrne podujatia či ZOO. Zároveň si žiaci prevzali Certifkáty, ktoré sú dokladom o absolvovaní stáže.

      • "Padli, aby sme my žili".

      • 11.11. 1918 O 11. HOD. A 11. MIN. ZAZNELA POSLEDNÁ SALVA PRI PODPISE PRÍMERIA V COMPIÉGNE VO FRANCÚZSKU, KTORÝM SA SKONČILA 1.SV. VOJNA. 

       ZO 65 MILIÓNOV VOJAKOV BOLO 8 MILIÓNOV ZABITÝCH A ĎALŠÍCH 21 MILIÓNOV ZRANENÝCH, ALEBO DOŽIVOTNE ZMRZAČENÝCH. KEĎ VOJNA SKONČILA, BOL 11. NOVEMBER VYHLÁSENÝ ZA DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV.  

       Každoročne si pripomíname Medzinárodný deň vojnových veteránov. Symbolicky nám aj tento rok svietia červené maky na kabátoch a bundách, aby sme si opäť pripomenuli statočnosť ľudí a skončenie 1. sv. vojny.  

       V rámci hodín výtvarnej výchovy žiaci a žiačky odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo vyrobili krásnu kyticu a symbolické malé červené maky pre svojich spolužiakov. Na hodine občianskej výchovy študenti prvého ročníka odboru prevádzka dopravy zmapovali a nafotili časť pomníkov 1.svetovej vojny v ich bydlisku.

      • Darovanie krvi 17. 10. 2022 Spojená škola, Holíč

      • Ráno pred 8:00 hodinou sa zišli študenti a pedagogický pracovníci na hematologicko-transfúznom oddelení v Skalickej nemocnici na dobrovoľný odber krvi. A veľmi nás potešila rekonštrukcia oddelenia tento krát už bez sklených stien s priamym  a osobnejším kontaktom zo strany personálu nemocnice. 
       Študentov sa zúčastnilo 12 a  pedagogických pracovníkov  5.  Zo študentov sa stalo 8 darcov a pedagógovia darovali štyria. 
       Opäť sme dali niekomu šancu na lepšie zdravie s možnosťou  zachrániť  život.
       Je potrebné, aby sme aj medzi mladými ľuďmi  pestovali  zodpovednosť obetovať sa pre druhých,  ak nám to zdravotný stav dovoľuje možno i   dobrovoľným darovaním krvi.

       Tešíme sa na ďalšie spoločné darovanie krvi vo februári – „Valentínska kvapka krvi“

       Všetkým zúčastneným ďakujem za spoluprácu a darcovstvo.              

                                                                                                                                   Ondrej Hojsík

      • Príspevok ZRPŠ

      • Vážení rodičia,
       výška príspevku ZRPŠ na šk. rok 2022/2023 je 20 €. Tento poplatok platí každý žiak denného i individuálneho štúdia vo všetkých študijných odboroch. Príspevok je treba zaplatiť do 31. 10. 2022 a to v hotovosti triednemu učiteľovi, alebo zaslaním na účet ZRPŠ v SLSP, číslo účtu: SK82 0900 0000 0002 5093 0446 - do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, trieda (povinný údaj).


       Ing. Ľudmila Mičová
       riaditeľka školy

      • Študenti Spojenej školy na stáži Erasmus+

      • V dňoch 4. - 17. septembra 2022 sa 27 študentov Spojenej školy v Holíči v sprievode ich pedagógov zúčastnilo odbornej stáže Erasmus+ v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe. Do projektu boli zapojené 4 odbory.
       Študenti odboru polygraf – operátor tlače praxovali v najväčšej tlačiarni v Českej republike Svoboda Press s.r.o., ktorá sa viac ako 60 rokov špecializuje na vysokonákladovú rotačnú ofsetovú tlač. Študentky odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo získavali praktické skúsenosti v Základnej a Materskej škole v mestskej časti Praha 4- Michle. Zaujímavú prax mali aj študenti odboru ekonomika, ktorí spoznali život na farme Jezdecká stáj Kosoř. Starali sa o zvieratá, pomáhali v stajniach a mohli si vyskúšať aj jazdu na koni. Študenti odboru sociálno- výchovný pracovník si mohli svoje teoretické vedomosti overiť v Dome seniorov Michle a Třebešín, kde sa starali s láskou a úctou o seniorov. Počas stáže získali študenti odborné a praktické skúsenosti, vyskúšali si prácu na rôznych pracoviskách, zoznámili sa s informačnými systémami a  naučili sa byť zodpovednými
       a spoľahlivými zamestnancami.
       Po práci zažili aj veľa zábavy. Vo voľnom čase navštívili historické centrum Prahy, múzeá, ZOO, Vyšehrad, zabavili sa v kine a pozreli si aj vynikajúci muzikál Kleopatra. Po 2 týždňoch sa všetci vracali domov s kopou nových zážitkov, skúseností a priateľov. Veru, nikto neľutoval, každý by si túto skúsenosť rád zopakoval.

       Mgr. Viera Psotová

      • Začiatok školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5.9.2022 o 8.00 v triedach. Ukončenie bude o 9.00 hod. Vyučovanie začne od 6.9.2022.

      • 2. kolo prijímacích pohovorov

      • Riaditeľka SOŠT Jozefa Čabelku ako organizačnej zložky Spojenej školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o vypísaní 2.kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miestv odbore logistika a ekonomika pôdohospodárstva pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. Samotné prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 21.6.2022.

      • Prednáška z poľovníctva

      • „Poľovníctvo má zmyseľ“ bola téma prednášky v ktorej študentom 1. ročníka odboru ekonomika pôdohospodárstva priblížil krásu tohto životného štýlu Ing. Marián Honza CSc., predseda Obvodnej poľovníckej komory v Skalici. Študenti sa počas nej oboznámili s vývojom poľovníctva na území Slovenska, ale aj s náplňou práce poľovného združenia v súčasnosti. Ak sme si doteraz mysleli, že úlohou poľovníka je chytať a zabíjať, tak po tejto prednáške sme pochopili, že najdôležitejšia je celoročná starostlivosť o zver a lov je „za odmenu“.

      • Tlačiari zbierali skúsenosti v neďalekom zahraničí

      • Na exkurzii a workshope v neďalekom Rohatci a v Dubňanoch sa zúčastnili študenti 2. a 3. ročníka odboru Operátor tlače. 
       V Rohatci vo f. Kaňák sa zoznámili s výrobou výsekových foriem, ktoré sa využívajú pri dokončovaní polygrafických výrobkov.
       V spoločnosti Hanák  v Dubňanoch si na usporiadanom  Workshope  vyskúšali sieťotlač a zoznámili sa i digitálnou veľkoformátovou tlačou. Všetkým urobili radosť i tašky, na výrobe ktorých sa niektorí študenti i sami podieľali.

 • Staňte sa naším fanúšikom