• Advent vo Viedni

     • Adventný čas sa spája aj s návštevou vianočných trhov. My sme sa vo štvrtok 13. decembra vybrali za vianočnou atmosférou do Viedne. Na námestí pri Dóme svätého Štefana nás privítala vôňa punču, zemiakových placiek a iných dobrôt. V stánkoch sme poobdivovali  krásne vianočné ozdoby a po pešej zóne sa presunuli do Hofburgu, bývalého sídla Habsburgovcov. Tu sme navštívili cisárske apartmány a múzeum venované Sissi, manželke Františka Jozefa I. Dozvedeli sme sa tu mnoho zaujímavostí nielen z dejín Rakúsko-Uhorska 19. a 20.storočia, ale najmä z osobného života manželského páru. Vydarený deň vo Viedni sme ukončili nákupom vianočných darčekov.

      Mgr. Jana Kubíčková, Mgr. Lenka Filúšová

     • Mikuláš, čert a anjel vo Vrádišti

     • Deti zo Základnej školy s materskou školou vo Vrádišti privítali vo štvrtok 6. decembra 2018 mikuláša s čertom a anjelom. Ďakujeme našim študentom Sabine Ščúryovej (2.A UCI), Saskii Ivičičovej (2.A UCI), Jurajovi Bohušovi (2.B LOG)  a našej bývalej  študentke Lucii Černej (učiteľka ZŠ s MŠ Vrádište).

     • Mikulášsky florbalový turnaj

     • Dňa 6.12.2018 sa v telocvični SOŠ J.Čabelku Holíč uskutočnil Mikulášsky florbalový turnaj študentov – v zastúpení chlapcov všetkých ročníkov. Turnaj sa odohral v desiatich zápasoch a bol veľmi vyrovnaný. Na prvom mieste sa po vytrvalom boji  zaslúžene umiestnili študenti 1.B triedy. Druhé a tretie miesto obsadili študenti 2.B a 3.B triedy, pretože ich skóre bolo zhodné.  Najlepšími strelcami turnaja boli Samuel Marenčík z 1.B triedy – 6 gólov a Juraj Mikúš z 3.B triedy – 3 góly.

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa opäť o rok!

      Mgr.Mária Túblová

     • Čabelkovci zapojení do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Pri príležitosti medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018 si v priebehu mesiaca október navzájom vymenilo záložku do knihy takmer 140-tisíc slovenských a českých rovesníkov z 1 270 základných a stredných škôl. Výmena záložiek sa uskutočnila v rámci dvoch projektov, ktoré boli  predovšetkým zamerané na podporu čítania žiakov, vytváranie priateľských vzťahov medzi školami a na poznávanie literatúry, histórie či kultúry Českej republiky a Slovenskej republiky. Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica už po siedmykrát. Záložky stredoškolákov boli tematicky predovšetkým venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a ďalším významným osobnostiam, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Doplňujúcim programom výroby záložiek  boli najmä návštevy knižnice, besedy o obľúbených knihách, dramatizácie rozprávok či  vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka.

     • Expert geniality show na našej škole

     • Dňa 29.11.2018 prebehla celoslovenská vedomostná súťaž Expert geniality show. Každoročne sa do nej zapájajú žiaci základných a stredných škôl s cieľom otestovať si svoje vedomosti a poznatky z rôznych oblastí.  Zvoliť si môžu 2  ľubovoľné témy z piatich ponúkaných: Do you speak English,  Mozgolamy. Góly, body, sekundy,  Dejiny, udalosti , umenie,  Svetobežník a  Tajomstvá prírody.  Tento rok súťažilo celkovo  12 697 žiakov z  560 škôl.   Aj vybraní žiaci 1. a 2. ročníka  sa rozhodli  zapojiť.  Súťažné oblasti, ktoré ich zaujali boli najmä  Do you speak Englisch, Góly, body, sekundy a Mozgolamy. Výsledky budú zverejnené v januári. Držíme našim expertom palce, aby boli v tejto celoslovenskej súťaži čo  najúspešnejší.

      Mgr. Lenka Filúšová

     • Workshop Alica v krajine zázrakov

     • Dňa 16.11.2018 usporiadala Mestská knižnica v Holíči workshop pre detských čitateľov. Študentky z 2.A,  odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,  sa do tejto akcie rady zapojili. Pre deti prvého stupňa pripravili bábkové divadlo  a následne pracovali  v skupinkách. Deti boli nadšené a s radosťou sa zapojili do pripravených aktivít. Mestská knižnica pripravila túto akciu s cieľom podporiť čitateľskú gramotnosť  detí a zvýšiť ich záujem o literatúru.

      Mgr. Filúšová

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 14 študentov zo všetkých ročníkov. Víťazom súťaže a zároveň postupujúcim do okresného kola sa stal Matej Sklenár z 2.B. Druhé miesto obsadil Matej Srb z 3.B a na treťom mieste sa umiestnila Lenka Chromková z 2.B.

      Ďakujem všetkým za účasť  a záujem a víťazovi želáme veľa šťastia v okresnom kole súťaže.

      Mgr. Monika Nádaská, Mgr. Andrea Lukáčiová

     • Deň otvorených dverí

     • Majster odborného výcviku Jozef Dojčák.

     • Deň otvorených dverí 2018

     • V piatok 23.11.2018 sa v priestoroch Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku uskutočnil Deň otvorených dverí. Všetci zúčastnení žiaci, rodičia, výchovné poradkyne v sprievode našich zamestnancov mali možnosť prezrieť si priestory pre teoretické/praktické vyučovanie a oboznámiť sa s materiálno-technickým vybavením školy.

      Študijné odbory našej školy:

      Polygraf - operátor tlače,

      Ekonomika,

      Logistika – informačné technológie,

      Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

      Sociálno-výchovný pracovník.

     • Deň otvorených dverí

     • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč 

     • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • V stredu 21.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Tento rok dominovali chlapci. Zvíťazil David Jankovič zo 4.A, druhé miesto obsadil Igor Jakúbek z 3.B a na treťom mieste sa umiestnil Samuel Gogola z 3.B. Školského kola  sa zúčastnili všetci tretiaci a štvrtáci, ktorí sa nemčinu učia ako prvý cudzí jazyk. Najmä pre štvrtákov to bola dobrá previerka ich vedomostí a zručností, ktoré budú musieť v marci ukázať pri písomnej maturitnej skúške.

      Všetkým študentom želáme, aby im štúdium jazyka prinášalo radosť a aby nadobudnuté vedomosti dokázali využiť v praxi.

      Mgr. Jana Kubíčková, Mgr. Lenka Filúšová

     • Návšteva Bibliotéky

     • V piatok 9.11.2018 smerovali kroky našich študentov na výstavisko Incheba, kde sa konal veľtrh Bibliotéka-Pedagogika. Množstvo vystavovateľov ponúkalo nové i overené tituly. Študenti si mohli prelistovať i so zľavami zakúpiť odbornú literatúru aj beletriu, zahrať si rôzne typy hier, prezrieť si pomôcky, ktoré sa používajú v Montessori škôlkach, či získať informácie o výmenných pobytoch študentov. Súčasťou veľtrhu boli i diskusie so spisovateľmi, vystúpenie a autogramiáda speváčky Emmy Drobnej a herečiek, ktoré propagujú učenie sa cudzích jazykov Zuzany Vačkovej a Karin Haydu.

     • Hrdinovia verzus darebáci v slovenských dejinách

     • Rok 2018 sa nesie v znamení výročí významných udalostí slovenských dejín a preto inštitút Stratpol pripravil projekt Storočie.SK – naši hrdinovia a naši darebáci. V rámci tohto projektu sa v pondelok 12.11.2018 študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili prednášky historika PhDr. Tomáša Černáka PhD. venovanej udalostiam roku 1968. Udalosti pražskej jari boli študentom predstavené na základe porovnania 2 významných predstaviteľov komunistickej strany Alexandra Dubčeka a Vasila Biľaka. Študenti sa formou autentických videí a fotografií zoznámili s atmosférou, ktorá vládla na Slovensku v auguste 1968. Na záver sa študenti dozvedeli ako žili ich rovesníci v týchto ťažkých časoch, o čo sa zaujímali, ako sa obliekali i akú hudbu počúvali.

       

      Mgr. Jana Kubíčková

     • Bezbariérový prístup do školy

     • Na základe Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ si škola podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava a TTSK projekt na bezbariérový prístup do školy. Projekt sme získali v hodnote 9 211,- €. Po realizácií verejného obstarávania bol koncom októbra 2018 nainštalovaný stoličkový výťah z prízemia na 1. poschodie.

      Mgr. Viera Haringová

     • Stáž olomouckej Strednej polygrafickej školy v spoločnosti Grafobal Skalica, a.s., podporovanej programom ERASMUS+

     • V dňoch 15. 10. až 26.10. 2018 sa zúčastnilo projektu Erasmus + šesť študentov polygrafickej školy z Olomouca, ktorí pod vedením pedagogického dozoru a učiteľky odborných predmetov Bc. Heleny Koutnej absolvovali odbornú stáž po výrobných úsekoch v Grafobale. Sprievodcom ich stáže bol majster odbornej výchovy z SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči, p. Jozef Dojčák. Štyria  študenti odboru tlačiar na polygrafických strojoch Pošusta Pavel, Svozil Roman, Dluhoš Martin, Seyfrid Pavel a dve študentky odboru obalová technika  Fridrichová Natálie a  Hlaváčová Kristýna sa postupne oboznamovali s technológiou a celým výrobným procesom skalického obalového giganta.

      K výkonu ich stáže im boli poskytnuté zo strany Grafobalu tie najdôležitejšie články výrobného procesu:  vývoj obalov, kopírka tlačových platní, miešanie farieb,  tlač, výsek, kvalita a kontrola, balenie a expedícia.

      Devízou skalickej firmy je kvalitná tlač, široké spektrum zušľachťovacích technológií a inovačný potenciál kvalifikovaných špecialistov.

      Pevne veríme, že študenti v budúcnosti  pri kontakte s obalmi budú spomínať na absolvovanú prax v spoločnosti Grafobal, firme v ktorej dostáva papier novú, originálnu tvár a oni sa mohli podieľať na jej tvorbe.

      Cieľom Grafobalu bolo, aby si  študenti z Olomouca odniesli nové skúsenosti, nadobudli odborné vedomosti, ktoré môžu využívať v ďalších rokoch praxe a šíriť tak dobré meno skalického Grafobalu.

      Olomouckí študenti obdržali propagačný  materiál o kultúrnych podujatiach a historických pamiatkach nášho regiónu. Navštívili lokality v mestách Skalica, Holíč, Bratislava a prezreli si Múzeum tlače v Skalici, Skalickú rotundu,  zámok v Holíči, Baťov kanál, alebo historické pamiatky v Kopčanoch.

      Grafobal ,a.s. Skalica v tomto roku slávi 113. výročie vzniku, má dlhoročnú tradíciu, za ten čas sa stal jedným z najväčších výrobcov v produkcii obalov a polygrafických výrobkov v strednej a východnej Európe. Ich výrobky sú každoročne oceňované najprestížnejšími svetovými cenami, ako svetový obal roka WorldStar for Packaging, ktorých má už Grafobal vo svojej zbierke štrnásť, posledný za rok 2018.

      Majster Odbornej výchovy Jozef Dojčák

     • Exkurzia T.Baťa Zlín

     • "Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.“
      „Náš zákazník - náš pán.“
      „Nízke ceny, vysoké mzdy, primeraný zisk.“
      Tieto mottá, a mnoho ďalších je spojených s menom Tomáša Baťu - zakladateľa obuvníckej firmy Baťa. Preslávil sa ako  jeden z najväčších československých podnikateľov svojej doby, ale tiež starosta Zlína a verejný činiteľ. Naši študenti sa o tejto významnej osobnosti učia na hodinách  manažmentu a  preto sme si dňa 23. 10. 2018 naplánovali  exkurziou do jeho rodiska a do priestorov kde sa budoval obuvnícky priemysel. Navštívili sme múzeum, v ktorom je zhrnutá celá história továrenskej výroby, ukážky strojov, pásovej výroby a veľa fotografického materiálu z jeho života. Zaujímavá bola tiež výstava viac ako 1000 exponátov obuvi od najstarších dejín až po súčasnosť. Študenti sa tiež mohli previezť legendárnym výťahom, ktorý súčasne slúžil ako pracovňa samotného Baťu. Vstupom do týchto priestorov sme sa preniesli v čase, pretože celý interiér – nábytok, doplnky boli autentické a dobové.
      Tomáš Baťa je významnou osobnosťou uznávanou v podnikateľských kruhoch na celom svete aj v súčasnosti hlavne pre svoje pokrokové metódy riadenia výroby a obchodu a taktiež systém motivácie pracovníkov (Baťova sústava riadenia).Napriek tomu, že žil na prelome 19. a 20. storočia /1876 – 1932/, dokázal ovplyvniť množstvo budúcich ekonómov, jeho postupy boli na vtedajšie podnikanie revolučné a sú stále používané ako príklady top manažmentu.