• Nový školský rok

     • Nový školský rok - Obrázok 1Školský rok 2017/2018 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral slávnostným príhovorom podpredseda TTSK a primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík.
     • Svrček a mravce

     • Svrček a mravce - Obrázok 1Počas 3 dní naše študentky 2. ročníka  odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo vystúpili s hudobno-dramatickým vystúpením Svrček a mravce v 9 materských škôlkach v Holíči, Kátove, Skalici, Borskom Mikuláši, Šaštíne a v Kútoch.
     • Kurz ochrany života a zdravia - Donovaly

     • Kurz ochrany života a zdravia - Donovaly - Obrázok 1

       

       

       

      Študenti 3.A UCI/EKO

     • Čabelkovci v Rimini

     • Čabelkovci v Rimini - Obrázok 1Keď vám niekto povie Taliansko, mnohí z nás si predstavia pizzu, more, zmrzlinu, vinice, slnko, more, skútre, futbal, mesto Rím, hlučných temperamentných ľudí.....áno všetky tieto atribúty spĺňa krajina, ktorá na mapách vyzerá ako čižma.... Predposledný júnový týždeň od 20. 06. – 24. 06. 2017 si niekoľko študentov užívalo horúce dni na slnečných plážach v Rimini.
       
       
       
       
     • Tereziánske dni Holíč

     • Tereziánske dni Holíč - Obrázok 1 V dňoch 16.-17. júna 2017 sa uskutočnilo v areáli národnej kultúrnej pamiatky Holíčskeho zámku už tradičné podujatie Tereziánske dni. Na programe sa podieľali aj študentky z našej školy, ktoré si pripravili hudobné vystúpenia. V piatok sa na hlavnom pódiu konalo vyhlásenie najlepších študentov z holíčskych škôl s názvom Top žiak 2016. Naši top študenti: 1. ročník: Milan Krupan – za výborné študijné výsledky, ochotu a pomoc spolužiakom. 2.ročník: kolektív 2.B triedy – za aktivity počas školského roka, ktoré organizovali pre deti z materských škôl, 3. ročník: Denisa Filípková – kapitánka volejbalového družstva. Oceneným študentom blahoželáme.
     • "Ty máš mňa a ja mám teba."

     • "Ty máš mňa a ja mám teba." - Obrázok 1Dňa  13. 6. 2017 sa študenti prvého ročníka zúčastnili prednášky v rámci prípravy na manželstvo a rodičovstvo. Prednášajúca Mgr. Martina Šipošová z Centra pre rodinu študentom bližšie priblížila rôzne fázy lásky: priateľstvo, zamilovanosť a manželstvo.
     • Odborné exkurzie polygrafov

     • Odborné exkurzie polygrafov - Obrázok 1Študenti odbor polygraf – operátor tlače navštívili v rámci odborných exkurzií firmy zamerané na polygrafiu. Prvá exkurzia bola do spoločnosti Horsona, s.r.o. so sídlom v Trnave. Firma sa sústreďuje na výrobu obalových materiálov na báze flexibilných fólií, papiera a kombinovaných materiálov. Využívajú hĺbkotlačovú technológiu a vyrábajú prevažne obalové materiály určené pre potravinársky priemysel. Druhá exkurzia bola do spoločnosti Kaňák, s.r.o. so sídlom v Rohatci. Firma sa špecializuje na výrobu výsekových nástrojov pre výsek obalov, štočky pre reliéfnu ražbu, vylupovacími nástrojmi, rozlamovacími nástrojmi apod.
     • Rómeo a Júlia

     • Rómeo a Júlia - Obrázok 1

      Dňa 08.06.2017 sa prváci  našej školy SOŠ Jozefa Čabelku zúčastnili literárno – hudobného pásma s názvom „Rómeo a Júlia“, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry v Piešťanoch. Oživením tohto predstavenia bolo aj moderovanie známej televíznej a rozhlasovej moderátorky Adely Banášovej, ktorá je povestná svojím inteligentným a nevtieravým humorom.

     • Deň detí na zámku

     • Deň detí na zámku - Obrázok 1Pod názvom Mesto deťom sa 1. júna uskutočnilo v areáli Holíčskeho zámku a jeho okolí zábavno-súťažné podujatie. Ako symbolický darček predškolákom a žiakom I. stupňa ho pripravilo Oddelenie kultúry a športu spolu s Centrom voľného času a obidvomi strednými školami.
      Takmer šesťsto detí si mohlo užiť dopoludnie plné hier, pohybu a súťaženia. Na každom z deviatich stanovísk vítali účastníkov rozprávkové postavičky, víly, čarodejnice či šašovia, ktoré mali pre ne pripravené jednoduché úlohy a ďalšie zábavné aktivity.
     • Výtvarné sympózium

     • Výtvarné sympózium - Obrázok 1V utorok 30. mája 2017 sa v Hodoníne uskutočnil IX. ročník výtvarného sympózia "Kroky k umění". Tento rok bola téma zameraná na "Dopravu v budúcnosti". Našu školu reprezentovali študentky prvého ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Michaela Šimlingerová a Anna Franzová. Vytvorené obrazy budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá sa uskutoční v nasledujúcom školskom roku.
     • Poďakovanie

     • Poďakovanie - Obrázok 1Primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal poďakoval študentom SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči za aktivitu v rámci Dňa Zeme – čistenie oddychovej zóny v okolí Veterného mlyna.
     • Sopkári v Bratislave

     • Sopkári v Bratislave - Obrázok 1Dlhodobo plánovaná exkurzia do hlavného mesta Slovenskej republiky sa zrealizovala v prekrásny slnečný deň. Pedagógovia Mgr. Igor Černin, Mgr. Lenka Suchá a všetci študenti odboru sociálno – výchovný pracovník sa vydali do Diagnostického centra pre deti a  Waldorfskej školy, ktorá je alternatívnym typom základnej školy.
     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Rozlúčka so štvrtákmi - Obrázok 1Milí štvrtáci, dnes nastala chvíľa, kedy musíte ukončiť túto etapu života a vykročiť tou správnou nohou v ústrety novej budúcnosti. My Vám na tejto ceste prajeme veľa úspechov, správnych rozhodnutí a veľa trpezlivosti. Spomínajte na školu ako na príjemné roky mladosti plné priateľstiev a hlavne vedomostí a skúseností.
     • Záverečné prehrávky z predmetu Hra na hudobný nástroj

     • Záverečné prehrávky z predmetu Hra na hudobný nástroj - Obrázok 1Študentky 2. ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo predviedli svoje vedomosti nadobudnuté počas školského roka 2016/2017 na záverečných prehrávkach z predmetu Hra na hudobný nástroj.