• Blší trh

     • Blší trh - Obrázok 1Študenti a profesori Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Holíč zorganizovali 16. mája 2017 ôsmy ročník Blšieho trhu. Podujatie sa konalo v parku pred školou a jednotlivé odbory si pripravili predajné stánky, v ktorých si záujemcovia mohli zakúpiť rôzne drobnosti. Prichystané bolo aj občerstvenie a zábavné súťaže pre deti. Blší trh navštívili žiaci oboch základných škôl, deti z materských škôl  a množstvo okoloidúcich, ktorí nákupom podporili snahu našich študentov.
     • Čabelkovci v Seredi

     • Čabelkovci v Seredi - Obrázok 1Celá Európa si 8.mája pripomenula smutné už 72. výročie skončenia 2. svetovej vojny. Preto sa 15.mája 2017 rozhodli niekoľkí študenti a vyučujúci, zúčastniť  exkurzie do novootvoreného Múzea holokaustu v Seredi. Prečo práve mesto Sereď? Naši starí a prastarí rodičia si isto pamätajú, že práve v období 2. svetovej vojny boli v Seredi, Novákoch a Vyhniach vybudované pracovné a koncentračné tábory pre Židov.
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme - Obrázok 1Zapojiť sa do aktivít v rámci Dňa Zeme sa rozhodli aj študenti Strednej odbornej školy J. Čabelku.  Napriek chladnému počasiu sa dievčatá a chlapci prvého ročníka vybrali vyčistiť okolie Veterného mlyna v Holíči.  Vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami  vyzbierali odpadky pri mlyne, okolitých cestách,  chodníkoch a aj v lese.  Svojím úsilím prispeli k skrášleniu tejto turistickej zaujímavosti. Mgr. Lenka Filúšová
     • Prednáška s bankovým poradcom

     • Prednáška s bankovým poradcom - Obrázok 1Dňa 03. 05. 2017 sa v našej škole uskutočnila prednáška o bankových službách. Riaditeľka Všeobecnej úverovej banky v Holíči Ing. Ľ. Juríková oboznámila študentov 3. a 4. ročníka s ponukou úverových produktov určených pre retailovú skupinu klientov. Poslucháči získali prehľad, ako si môžu v budúcnosti riešiť svoje problémy s financovaním bývania, vysokoškolského štúdia a pod.
     • Projekt Erasmus+

     • Projekt Erasmus+ - Obrázok 1       
       
      Naša škola podala vo februári tohto roku prihlášku do programu Erasmus+. Po úspešnom schválení projektu "Na prax do zahraničia" sme získali finančný grant vo výške 40 846 eur. Študenti našej školy sa v od júna 2017 do mája 2018 v dvoch turnusoch zúčastnia zahraničnej praxe.
     • Krajské kolo vo volejbale dievčat

     • Krajské kolo vo volejbale dievčat - Obrázok 1V dňoch 27.  a 28. apríla 2017 sme sa v Trnave zúčastnili krajského kola  vo volejbale dievčat. Počas prvého dňa sme boli rozlosovaní do štvorčlennej skupiny, kde sa našimi súpermi stali družstvá z OA Senica, Gymnázia z Vrbového a Gymnázia z Galanty.
     • Diecézne kolo Biblickej olympiády

     • Diecézne kolo Biblickej olympiády - Obrázok 1Dňa 26. apríla 2017 sa v Bratislave konalo  Diecézne kolo Biblickej olympiády, do ktorého postúpili  aj študentky našej školy.  Lívia Kudláčová, Klára Madáková a Annamária  Madunická  z 2.ročníka sa stali úspešnými riešiteľkami biblickej súťaže a za ich  účasť im patrí poďakovanie. Mgr.Lenka Filúšová
    • Maturity 2017
     • Maturity 2017

     • Do galérie Maturity 2017 boli pridané fotografie z praktickej časti maturitnej skúšky - študijný odbor: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a Ekonomika pôdohospodárstva.

     • Študenti 3.B OPT na veľtrhu v Prahe

     • Študenti 3.B OPT na veľtrhu v Prahe - Obrázok 1Študenti tretieho ročníka odbor operátor tlače navštívili Medzinárodný veľtrh reklamy, médií a polygrafie v Prahe. Veľtrh patrí medzi najväčšie akcie svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy. Je zameraný na technológie a materiály pre výrobu reklamy, signmaking, polygrafiu, POP/POS, darčekové predmety a súvisiace služby.
     • Beseda s politológmi

     • Beseda s politológmi - Obrázok 1Dňa 20. 4. sa na našej škole konala beseda so slovenskými politológmi Prof. PhDr. Rastislavom Tóthom, CSc. a PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD. Pán Tóth pracoval ako poradca premiéra a prezidenta SR a je garantom študijného programu pre medzinárodné vzťahy. Pán Vlčej je vysokoškolským pedagógom a vedúcim ústavu politických vied v Skalici. Je autorom knihy Ako volia Slováci. Samotná beseda bola zameraná na ľudskosť v politike a význame politických strán. Do besedy sa zapojili žiaci druhých ročníkov so svojimi otázkami, nakoľko politológia, politické strany, aktuálne politické problémy národov a podobné témy sú súčasťou učiva predmetu občianska náuka.
     • Veľkonočný volejbalový turnaj

     • Veľkonočný volejbalový turnaj - Obrázok 1  Veľkonočný volejbalový turnaj - študenti a profesori SOŠ J.Čabelku Holíč.

     • Divadelné predstavenie Elity

     • Divadelné predstavenie Elity - Obrázok 1Dňa 12.04.2017 (streda) pedagógovia a študenti strávili predveľkonočné popoludnie na brehoch Dunaja v Bratislave, kde si vychutnali jarné počasie a večer sa v čase vrátili do minulosti na predstavení Elity, ktoré bolo koncertom takých hereckých hviezd ako Emília Vášaryová, Emil Horváth, Táňa Pauhoffová, Alexander Bárta, Richard Stanke...verne zobrazili totalitnú dobu, praktiky tajných agentov, ŠTB, korupciu ako aj poprevratovú dobu po roku 1989, tunelovanie,  prevracanie kabátov, druhú tvár politikov...
     • Oslava veľkonočných sviatkov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých Holíč

     • Oslava veľkonočných sviatkov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých Holíč - Obrázok 1Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč si pripomenula Veľkonočné sviatky v plnej paráde. Dievčatá tretieho ročníka odboru sociálno – výchovný pracovník, druháčky a tretiačky odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pod vedením pedagógov pani Praskačovej, Suchej, Filúšovej a pána Černina pripravili prekvapenia pre klientov zariadenia.
     • Oslava veľkonočných sviatkov v Senior dome Terézia n.o.Holíč

     • Oslava veľkonočných sviatkov v Senior dome Terézia n.o.Holíč - Obrázok 1Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč si pripomenula Veľkonočné sviatky v plnej paráde. Dievčatá a chlapci, prváci, druháčky i tretiačky odboru sociálno – výchovný pracovník, odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pod vedením pedagógov pani Praskačovej, Suchej, Filúšovej a pána Černina pripravili prekvapenia pre klientov zariadenia.     
     • Škôlkari v našej telocvični

     • Škôlkari v našej telocvični - Obrázok 1Dňa 11. apríla 2017 si naši študenti odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravili pre deti z MŠ pohybový program s témou Veľkej noci. 
     • Exkurzia - logistika

     • Exkurzia - logistika - Obrázok 1Študenti 1. a 2. ročníka odbor: logistika sa zúčastnili 28. 03. 2017 exkurzie do spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. v Senici. Pútavým spôsobom im boli sprostredkované informácie o výrobnom programe spoločnosti., mali možnosť oboznámiť sa so špecifikami výrobného procesu priamo vo výrobe. 30. 03. 2017 navštívili spoločnosť  MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. v Senici. V rámci exkurzie sa oboznámili s jednotlivými materiálmi používanými vo výrobe, stretli sa s pracovníkmi na úseku logistiky. Mali možnosť vidieť jednak nakládku určenú do Albánska i prácu s vysokozdvižným vozíkom.
     • Divadelné predstavenie "Peter Black"

     • Divadelné predstavenie "Peter Black" - Obrázok 1V utorok 4.  apríla 2017 sa študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči zúčastnili divadelného predstavenia  „Peter Black“ .Toto predstavenie, ktoré  prišli zahrať herci z Divadelného centra v Martine,  bolo  odohrané v anglickom jazyku a tak študenti mali možnosť nenásilnou, zábavnou formou utvrdiť si nadobudnuté vedomosti v tomto jazyku, čo im zaiste pomôže a povzbudí v ďalšom štúdiu angličtiny. Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi Jozefovi Švrčkovi, ktorý veľmi ochotne a bezplatne poskytol priestory sálu „Beseda“, v ktorej sa divadelné predstavenie uskutočnilo.
     • "Buďme ľudia"

     • "Buďme ľudia" - Obrázok 1Dňa 25. marca sme si pripomenuli obdobie roku 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu v Československu. Stal sa Dňom zápasu za ľudské práva.