• Putovali sme históriou

     • Putovali sme históriou - Obrázok 1

      V októbri si pripomenieme 100.výročie založenia Československej republiky. Pri tejto príležitosti Slovenské národné múzeum v Bratislave a Národní muzeum v Prahe pripravili spoločný projekt s názvom „Česko-slovenská výstava a Slovensko-česká výstava“, ktorá je momentálne nainštalovaná v priestoroch Bratislavského hradu.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Rozlúčka so štvrtákmi - Obrázok 1

      Milí štvrtáci, nastala chvíľa, kedy musíte ukončiť túto etapu života a vykročiť tou správnou nohou  v ústrety novej budúcnosti. My Vám na tejto ceste prajeme veľa úspechov, správnych rozhodnutí a veľa trpezlivosti. Spomínajte na školu ako na príjemné roky mladosti plné priateľstiev a hlavne vedomostí a skúseností.

     • Výtvarné sympózium Hodonín

     • Výtvarné sympózium Hodonín - Obrázok 1

      V stredu 23. mája 2018 sa v Hodoníne uskutočnil X. ročník výtvarného sympózia „Kroky k umění“. Tento rok bola téma zameraná na „Osmičku plnú histórie“ . Našu školu reprezentovali študentky tretieho ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Zuzana Hladká a Klára Madáková. Vytvorené obrazy budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá sa uskutoční v nasledujúcom školskom roku.

     • Budúce učiteľky v Múzeu školstva a pedagogiky

     • Budúce učiteľky v Múzeu školstva a pedagogiky - Obrázok 1

      V pondelok 14.mája 2018 študentky 1.A a 2.A odboru učiteľstvo pre materské školy  a vychovávateľstvo absolvovali odbornú exkurziu do Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave. V neveľkej, ale o to zaujímavejšej expozícii, si mohli pozrieť ako sa vyvíjali šlabikáre v 20.storočí, najstaršie zachované vysvedčenie z roku 1840, rôzne školské pomôcky, školské tašky či písacie tabuľky. Potom si posedeli v laviciach, v ktorých sedávali ich starí a prastarí rodičia, prelistovali si dobové zošity a učebnice. Na záver si pozreli  film o vyučovaní telesnej výchovy v 50-tych rokoch 20.storočia a s pani sprievodkyňou porovnali vyučovanie kedysi a dnes.

      Mgr. Jana Kubíčková a Mgr. Andrea Lukáčiová

     • Boli sme v divadle

     • Boli sme v divadle - Obrázok 1Dňa 3.5.2018 študenti našej školy spolu s pedagógmi navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave. Naším cieľom bola komédia Marca Camolettiho Tri letušky v Paríži. Toto divadelné predstavenie si všetkých získalo svojím originálnym a sviežim humorom. Po jeho skončení sme odchádzali vysmiati a maximálne spokojní. Bol to vydarený večer. Dúfame, že v budúcnosti takých bude viac...
      Mgr. Mária Túblová
     • Príbehy z čias totality

     • Príbehy z čias totality - Obrázok 1

      „V demokracii môžeš svoje šance zmeniť, v totalitnej spoločnosti nie!“ To je motto občianskeho združenia LIVING MEMORY, ktoré sa zaoberá vzdelávaním mladých ľudí o totalitných režimoch formou, ktorá podnecuje kritické myslenie. Vo štvrtok 3.mája 2018 študenti 1. a 2. ročníka diskutovali s predstaviteľmi tohto občianskeho združenia pánmi Ľubomírom Morbacherom a Adamom Hercegom.

     • Kvíz o nemecky hovoriacich krajinách

     • Kvíz o nemecky hovoriacich krajinách - Obrázok 1

      Tento týždeň si študenti na hodinách nemeckého jazyka preverili svoje vedomosti o nemecky hovoriacich krajinách. Tímová súťaž bola pripravená formou kvízu, ktorý pozostával z 35 otázok rozdelených do 5 kôl. Úlohou študentov bolo odpovedať na otázky z oblasti geografie, kultúry a umenia, športu a turizmu. Posledné kolo bolo venované zaujímavostiam o jednotlivých krajinách. Víťazi boli odmenení motivačnými známkami. Všetci študenti sa dobre zabavili a nadobudli nové vedomosti.

      Mgr. Jana Kubíčková

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme - Obrázok 1

      Zapojiť sa do aktivít Dňa Zeme sa rozhodli aj študenti Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Dievčatá a chlapci (1.A, 2.A, 2.B) vyčistili okolie Valše, sídliska SNP a ulicu Márie Terézie. Vyzbrojení rukavicami a plastovými vrecami vyzbierali odpadky a svojím úsilím tak prispeli k skrášleniu mesta Holíč.