• Stretnutie dôchodcov

     • Stretnutie dôchodcov - Obrázok 1V stredu 25. apríla 2018 sa uskutočnilo štvrté stretnutie dôchodcov – učiteľov aj nepedagogických pracovníkov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.
     • Návšteva azylového domu

     • Návšteva azylového domu - Obrázok 1

      Počas posledných dvoch týždňov mali študenti druhého a tretieho ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník možnosť navštíviť Azylový dom Emauzy v Holíči, ktorý poskytuje sociálne služby ženám a deťom, ktoré boli obeťami domáceho násilia. Študenti si prezreli celé zariadenie, oboznámili sa s jeho fungovaním a financovaním, vďaka rozhovorom so zamestnancami získali jasnú predstavu toho, čo obnáša práca sociálneho pracovníka v takomto zariadení a aké kladie na neho nároky. Rozhovory s klientkami zariadenia im zasa poskytli obrázok toho, čím všetkým si mnohí ľudia musia v živote prejsť – od straty základných istôt (ako je napríklad strecha nad hlavou), cez násilie v rodine, psychické problémy až k suicidálnym pokusom.

     • Exkurzia polygrafov - Slovenská Grafia Bratislava

     • Exkurzia polygrafov - Slovenská Grafia Bratislava - Obrázok 1

      Študenti odboru Operátor tlače zo Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, sa dňa 23.4. 2018 zúčastnili exkurzie v tlačiarenskom gigante Bratislavskej tlačiarne Slovenská Grafia. Je najstaršou pôvodnou tlačiarňou na Slovensku a jej vznik sa traduje od roku 1921. Študenti polygrafie prvého, druhého a štvrtého ročníka boli oboznámení so strojovým parkom spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Grafobal Group a je slovenským lídrom pôsobiacim v oblasti médií, distribúcie, obalov a polygrafie.

     • Hurbanov pamätník

     • Hurbanov pamätník - Obrázok 1
      Dňa 27.3.2018 sa 9 žiačok I.a II. ročníka našej školy zúčastnilo školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HURBANOV PAMÄTNÍK, ktoré sa konalo v školskej knižnici. Prvé miesto síce nebolo udelené, ale na peknom druhom mieste sa umiestnili Terézia Tomišová (1.A) a Denisa Václavíková (1.A) a na zaslúženom treťom mieste Lenka Chromková (1.A) a Simona Pavelková (2.A). Všetky účastníčky boli odmenené vecnou cenou. Srdečne im blahoželáme a dúfame, že sa stanú motiváciou aj pre ostatných žiakov našej školy v ďalších ročníkoch umeleckého prednesu Hurbanovho pamätníka.
       
     • Hudobný úspech nášho študenta

     • Hudobný úspech nášho študenta - Obrázok 1

      Dňa 5.4.2018 sa študent Jakub Kukliš z 1.A zúčastnil so svojou hudobnou skupinou D´Bend  hudobnej súťaže Žarnovické pódium. Mladý gitarista spoločne s ostatnými holíčskymi hudobníkmi a speváčkou Monikou Dávidekovou  zaujali publikum i porotu. D´Bend získala v Žarnovici  Cenu poroty, vďaka ktorej môžu nahrať vlastný hudobný nosič v štúdiu, absolvovať  fotenie a promo  hudobného nosiča. Mladým holíčskym hudobníkom blahoželáme a Jakubovi prajeme v budúcnosti veľa  ďalších hudobných úspechov.

     • Talentové skúšky

     • Talentové skúšky - Obrázok 1Dňa 28. marca 2017 sa na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku uskutočnili talentové skúšky - študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
     • Biblická olympiáda

     • Biblická olympiáda - Obrázok 1

      Dňa 22. 3. 2018 sa v priestoroch Farského  úradu v Holíči konalo dekanátne (okresné) kolo  Biblickej olympiády. Študenti  Strednej odbornej školy J. Čabelku sa rozhodli do tejto olympiády zapojiť, overiť si, ba aj zdokonaliť si svoje znalosti Biblie. Ich snaha sa vyplatila.  Annamária Madunická (3.B) Terézia Kubinová (3.B) a Adrian Vrablic (1.A)  sa umiestnili na 1. mieste a pôjdu našu školu reprezentovať aj na diecézne (krajské) kolo do Bratislavy.  Študentom blahoželáme a držíme palce.
      Mgr. Lenka Filúšová