• Vychádzka do prírody

     • Vychádzka do prírody - Obrázok 1Spolu s 2.B sme sa zúčastnili na účelovom cvičení, kedy sme si naplánovali trasu cez najvyšší vrch Holíča – Šibenicu 207 m.n.m, popri rieke Chvojnica sme sa dostali do záhradkárskej osady Kátovské Baráky, popri ktorej sme sa dostali na zážitkovú trasu Ing. Vratislava Shaala, kde sme prešli od mosta cez rieku Chvojnicu až po Valšu.
      Mgr. Radovan Srnec
     • Cezpoľný beh

     • Cezpoľný beh - Obrázok 1Dňa 27.09.2017 sa pri Veternom mlyne v Holíči konal cezpoľný beh žiačok i žiakov ZŠ i SŠ. Našu školu reprezentovali Lea Burcelová, ktorá sa stala víťazkou v svojej kategórii, Silvia Hološková, ktorá sa umiestnila na 3 mieste a Denisa Filípková, ktorá dobehla  na peknom  štvrtom mieste.
     • Európsky deň jazykov na našej škole

     • Európsky deň jazykov na našej škole - Obrázok 1Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra. Tento rok sme ho oslávili aj na hodinách nemeckého jazyka. Študenti pracovali v malých skupinách, ktoré medzi sebou súťažili. Riešili rôzne zábavné úlohy, pri ktorých preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj presnosť, rýchlosť a vynaliezavosť. Svojou aktivitou nadobudli nové vedomosti a ukázali, že im nechýba tímový duch.
      Mgr. Jana Kubíčková
     • Nový školský rok

     • Nový školský rok - Obrázok 1Školský rok 2017/2018 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral slávnostným príhovorom podpredseda TTSK a primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík.