• Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
     Projekt ERASMUS+ za zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov absolvovať stáž v zahraničí.
    • 3.A, 3.B
     • Advent vo Viedni

      Adventný čas sa spája aj s návštevou vianočných trhov. My sme sa vo štvrtok 13. decembra vybrali za vianočnou atmosférou do Viedne. Na námestí pri Dóme svätého Štefana nás privítala vôňa punču, zemiakových placiek a iných dobrôt. V stánkoch sme poobdivovali krásne vianočné ozdoby a po pešej zóne sa presunuli do Hofburgu, bývalého sídla Habsburgovcov. Tu sme navštívili cisárske apartmány a múzeum venované Sissi, manželke Františka Jozefa I. Dozvedeli sme sa tu mnoho zaujímavostí nielen z dejín Rakúsko-Uhorska 19. a 20.storočia, ale najmä z osobného života manželského páru. Vydarený deň vo Viedni sme ukončili nákupom vianočných darčekov.

     • Mikuláš, čert a anjel vo Vrádišti

      Deti zo Základnej školy s materskou školou vo Vrádišti privítali vo štvrtok 6. decembra 2018 mikuláša s čertom a anjelom. Ďakujeme našim študentom Sabine Ščúryovej (2.A UCI), Saskii Ivičičovej (2.A UCI), Jurajovi Bohušovi (2.B LOG) a našej bývalej študentke Lucii Černej (učiteľka ZŠ s MŠ Vrádište).

     • Mikulášsky florbalový turnaj

      Dňa 6.12.2018 sa v telocvični SOŠ J.Čabelku Holíč uskutočnil Mikulášsky florbalový turnaj študentov – v zastúpení chlapcov všetkých ročníkov. Turnaj sa odohral v desiatich zápasoch a bol veľmi vyrovnaný. Na prvom mieste sa po vytrvalom boji zaslúžene umiestnili študenti 1.B triedy. Druhé a tretie miesto obsadili študenti 2.B a 3.B triedy, pretože ich skóre bolo zhodné. Najlepšími strelcami turnaja boli Samuel Marenčík z 1.B triedy – 6 gólov a Juraj Mikúš z 3.B triedy – 3 góly.

     • Čabelkovci zapojení do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

      Pri príležitosti medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018 si v priebehu mesiaca október navzájom vymenilo záložku do knihy takmer 140-tisíc slovenských a českých rovesníkov z 1 270 základných a stredných škôl. Výmena záložiek sa uskutočnila v rámci dvoch projektov, ktoré boli predovšetkým zamerané na podporu čítania žiakov, vytváranie priateľských vzťahov medzi školami a na poznávanie literatúry, histórie či kultúry Českej republiky a Slovenskej republiky. Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica už po siedmykrát. Záložky stredoškolákov boli tematicky predovšetkým venované Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a ďalším významným osobnostiam, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Doplňujúcim programom výroby záložiek boli najmä návštevy knižnice, besedy o obľúbených knihách, dramatizácie rozprávok či vyučovacie hodiny zamerané na predsta

     • Expert geniality show na našej škole

      Dňa 29.11.2018 prebehla celoslovenská vedomostná súťaž Expert geniality show. Každoročne sa do nej zapájajú žiaci základných a stredných škôl s cieľom otestovať si svoje vedomosti a poznatky z rôznych oblastí. Zvoliť si môžu 2 ľubovoľné témy z piatich ponúkaných: Do you speak English, Mozgolamy. Góly, body, sekundy, Dejiny, udalosti , umenie, Svetobežník a Tajomstvá prírody. Tento rok súťažilo celkovo 12 697 žiakov z 560 škôl. Aj vybraní žiaci 1. a 2. ročníka sa rozhodli zapojiť. Súťažné oblasti, ktoré ich zaujali boli najmä Do you speak Englisch, Góly, body, sekundy a Mozgolamy. Výsledky budú zverejnené v januári. Držíme našim expertom palce, aby boli v tejto celoslovenskej súťaži čo najúspešnejší.

     • Workshop Alica v krajine zázrakov

      Dňa 16.11.2018 usporiadala Mestská knižnica v Holíči workshop pre detských čitateľov. Študentky z 2.A, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sa do tejto akcie rady zapojili. Pre deti prvého stupňa pripravili bábkové divadlo a následne pracovali v skupinkách. Deti boli nadšené a s radosťou sa zapojili do pripravených aktivít. Mestská knižnica pripravila túto akciu s cieľom podporiť čitateľskú gramotnosť detí a zvýšiť ich záujem o literatúru.

  • Partneri

  •  

   Štvrťročník Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku Holíč

   číslo 1 casopis_sos_1_2018.pdf

  •  

  • Fotogaléria

   • Advent vo Viedni
   • Mikuláš, čert a anjel vo Vrádišti
   • Mikulášsky florbalový turnaj
   • Čabelkovci zapojení do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy
   • Expert geniality show na našej škole
   • Workshop Alica v krajine zázrakov
   • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
   • Deň otvorených dverí
   • Deň otvorených dverí
  • Zvonenia

   Pondelok 17. 12. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4538577