• Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku SŠ

     • V stredu 18. januára 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Skalici uskutočnilo obvodné kolo Olympiády anglického jazyka stredných škôl okresov  Skalica a Senica. Zúčastnili sa ho študenti SŠ, víťazi školského kola tejto súťaže, ktorí súťažili v príslušných  kategóriách podľa typu školy, z ktorej prišli. Našu školu, Strednú odbornú školu J. Čabelku Holíč, vzorne reprezentoval študent Denis Praženka zo  4. A triedy, ktorý v kategórii 2.D (stredné odborné školy) obsadil 3. miesto. Napriek tomu, že sa mu nepodarilo postúpiť do krajského kola olympiády, veríme, že získané  skúsenosti využije v ďalšom štúdiu a pri skúške dospelosti, maturite. K peknému umiestneniu  blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
       
      Mgr. Vladimír Janíček
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre ZŠ

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre ZŠ - Obrázok 1
      V utorok 17. januára 2017 sa na Strednej odbornej škole  Jozefa  Čabelku v Holíči uskutočnilo okresné kolo Olympiády anglického jazyka základných škôl okresu  Skalica . Zúčastnili sa ho žiaci  5. Až 9. ročníka ZŠ a žiaci 1.až 2. ročníka osemročných gymnázií, víťazi školského kola tejto súťaže, ktorí súťažili v príslušných  kategóriách podľa typu školy z ktorej prišli.