• Maturity 2017
     • Maturity 2017

     • Do galérie Maturity 2017 boli pridané fotografie z praktickej časti maturitnej skúšky - študijný odbor: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a Ekonomika pôdohospodárstva.

     • Študenti 3.B OPT na veľtrhu v Prahe

     • Študenti 3.B OPT na veľtrhu v Prahe - Obrázok 1Študenti tretieho ročníka odbor operátor tlače navštívili Medzinárodný veľtrh reklamy, médií a polygrafie v Prahe. Veľtrh patrí medzi najväčšie akcie svojho druhu v regióne strednej a východnej Európy. Je zameraný na technológie a materiály pre výrobu reklamy, signmaking, polygrafiu, POP/POS, darčekové predmety a súvisiace služby.
     • Beseda s politológmi

     • Beseda s politológmi - Obrázok 1Dňa 20. 4. sa na našej škole konala beseda so slovenskými politológmi Prof. PhDr. Rastislavom Tóthom, CSc. a PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD. Pán Tóth pracoval ako poradca premiéra a prezidenta SR a je garantom študijného programu pre medzinárodné vzťahy. Pán Vlčej je vysokoškolským pedagógom a vedúcim ústavu politických vied v Skalici. Je autorom knihy Ako volia Slováci. Samotná beseda bola zameraná na ľudskosť v politike a význame politických strán. Do besedy sa zapojili žiaci druhých ročníkov so svojimi otázkami, nakoľko politológia, politické strany, aktuálne politické problémy národov a podobné témy sú súčasťou učiva predmetu občianska náuka.
     • Veľkonočný volejbalový turnaj

     • Veľkonočný volejbalový turnaj - Obrázok 1  Veľkonočný volejbalový turnaj - študenti a profesori SOŠ J.Čabelku Holíč.

     • Divadelné predstavenie Elity

     • Divadelné predstavenie Elity - Obrázok 1Dňa 12.04.2017 (streda) pedagógovia a študenti strávili predveľkonočné popoludnie na brehoch Dunaja v Bratislave, kde si vychutnali jarné počasie a večer sa v čase vrátili do minulosti na predstavení Elity, ktoré bolo koncertom takých hereckých hviezd ako Emília Vášaryová, Emil Horváth, Táňa Pauhoffová, Alexander Bárta, Richard Stanke...verne zobrazili totalitnú dobu, praktiky tajných agentov, ŠTB, korupciu ako aj poprevratovú dobu po roku 1989, tunelovanie,  prevracanie kabátov, druhú tvár politikov...
     • Oslava veľkonočných sviatkov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých Holíč

     • Oslava veľkonočných sviatkov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých Holíč - Obrázok 1Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč si pripomenula Veľkonočné sviatky v plnej paráde. Dievčatá tretieho ročníka odboru sociálno – výchovný pracovník, druháčky a tretiačky odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pod vedením pedagógov pani Praskačovej, Suchej, Filúšovej a pána Černina pripravili prekvapenia pre klientov zariadenia.
     • Oslava veľkonočných sviatkov v Senior dome Terézia n.o.Holíč

     • Oslava veľkonočných sviatkov v Senior dome Terézia n.o.Holíč - Obrázok 1Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč si pripomenula Veľkonočné sviatky v plnej paráde. Dievčatá a chlapci, prváci, druháčky i tretiačky odboru sociálno – výchovný pracovník, odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pod vedením pedagógov pani Praskačovej, Suchej, Filúšovej a pána Černina pripravili prekvapenia pre klientov zariadenia.     
     • Škôlkari v našej telocvični

     • Škôlkari v našej telocvični - Obrázok 1Dňa 11. apríla 2017 si naši študenti odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravili pre deti z MŠ pohybový program s témou Veľkej noci. 
     • Exkurzia - logistika

     • Exkurzia - logistika - Obrázok 1Študenti 1. a 2. ročníka odbor: logistika sa zúčastnili 28. 03. 2017 exkurzie do spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. v Senici. Pútavým spôsobom im boli sprostredkované informácie o výrobnom programe spoločnosti., mali možnosť oboznámiť sa so špecifikami výrobného procesu priamo vo výrobe. 30. 03. 2017 navštívili spoločnosť  MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. v Senici. V rámci exkurzie sa oboznámili s jednotlivými materiálmi používanými vo výrobe, stretli sa s pracovníkmi na úseku logistiky. Mali možnosť vidieť jednak nakládku určenú do Albánska i prácu s vysokozdvižným vozíkom.
     • Divadelné predstavenie "Peter Black"

     • Divadelné predstavenie "Peter Black" - Obrázok 1V utorok 4.  apríla 2017 sa študenti SOŠ J. Čabelku v Holíči zúčastnili divadelného predstavenia  „Peter Black“ .Toto predstavenie, ktoré  prišli zahrať herci z Divadelného centra v Martine,  bolo  odohrané v anglickom jazyku a tak študenti mali možnosť nenásilnou, zábavnou formou utvrdiť si nadobudnuté vedomosti v tomto jazyku, čo im zaiste pomôže a povzbudí v ďalšom štúdiu angličtiny. Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi Jozefovi Švrčkovi, ktorý veľmi ochotne a bezplatne poskytol priestory sálu „Beseda“, v ktorej sa divadelné predstavenie uskutočnilo.
     • "Buďme ľudia"

     • "Buďme ľudia" - Obrázok 1Dňa 25. marca sme si pripomenuli obdobie roku 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu v Československu. Stal sa Dňom zápasu za ľudské práva.
     • Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov a dievčat

     • Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov a dievčat - Obrázok 1Dňa 30.03.2017 sa u nás v telocvični konali majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov aj dievčat. V oboch turnajoch sme skončili na 2. mieste, keď zhodne aj chlapci aj dievčatá prehrali v rozhodujúcich zápasoch v 3 tajbrejkovom sete o 2 body. Mgr. Radovan Srnec
     • SOČ

     • SOČ - Obrázok 1Dňa 31. marca 2017 sa študenti odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zúčastnili školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti.
     • Talentové skúšky

     • Talentové skúšky - Obrázok 1Dňa 29. marca 2017 sa na Strednej odbornej škole Jozefa Čabelku uskutočnili talentové skúšky - študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
     • Čarovný svet bábkového divadla

     • Čarovný svet bábkového divadla - Obrázok 1Študentky 3.A odboru Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na hodinách MLJ ( Metodika literatúry a slovenského jazyka )vyrábali bábkové divadielka a bábky, ktoré môžu použiť na odbornej praxi v predškolských zariadeniach. Všetky deti a nielen ony milujú rozprávky. Dievčatá ukázali aké sú kreatívne a veľmi šikovné, čo je vidieť aj na fotografiách. Dúfame, že malým drobcom sa budú páčiť rozprávočky, ktoré si pre nich budúce pani učiteľky prichystali ako aj ručne vyrobené divadielka a bábky.
      Mgr. Monika Magulová
     • Prezentácia pedagogickej praxe v Berlíne

     • Prezentácia pedagogickej praxe v Berlíne - Obrázok 1Študentky našej školy urobili dňa 23.3.2017 prezentáciu o svojom pobyte v Berlíne, kde sa zúčastnili v októbri 2016 na pedagogickej praxi v Materskej škole KITA Nord-Őst Berlín. Svojim spolužiakom zaujímavo predstavili hlavné mesto Nemecka. Berlín im poskytol nezabudnuteľné zážitky spojené s historickými a kultúrnymi pamiatkami.
     • Slovo je nádych - Dominika Hladíková

     • Slovo je nádych - Dominika Hladíková - Obrázok 1Každý z Vás isto vie, že marec je vyhlásený za „Mesiac knihy“. Aj z tohto dôvodu sme na našu školu pozvali bývalú študentku, úspešnú blogerku a poetku Dominku Elizabeth Hladíkovú, ktorá naše pozvanie prijala.
      „Slovo je nádych“, názov prvotnej poetickej zbierky Dominiky Elizabeth Hladíkovej, ktorá sa nám prednedávnom pripomenula svojim životným úspechom.