• Prijímacie skúšky

     • V pondelok 13.mája 2019 sa uskutočnili prijímacie skúšky do odborov: operátor tlače, ekonomika pôdohospodárstva, logistika a sociálno-výchovný pracovník.

     • Zahraničná exkurzia študentov odboru OPERÁTOR TLAČE

     • V posledných aprílových dňoch sa študenti odboru operátor tlače zúčastnili odbornej exkurzie v susednej Českej republike v a.s. Fatra Napajedla. Ako by sa na prvý pohľad zdalo, táto spoločnosť neprodukuje minerálnu vodu, ale je to  známa  firma zaoberajúca sa výrobou a následným spracovaním plastov, nadväzujúca na 80-ročnú baťovskú tradíciu s takmer 1300 zamestnancami. Našich študentov zaujímala hlavne výroba plastových fólií a ich ďalšie spracovanie potlačou. Zoznámili sa s vlastnosťami fólií, ich úpravou a testovaním  pred ďalším spracovaním flexotlačou na  najmodernejších tlačových strojoch s  digitálnym systémom kontroly a riadenia kvality. Študenti na exkurzii získali nielen nové poznatky, ale si užili i cestu vlakom a dobré jedlo.

     • Prezentácia knihy Margaréta biela

     • Dňa 26.4.2019 sa naši žiaci zúčastnili prezentácie knihy o Holíčanke  Helene Weinwurmovej. Ako mladé šestnásťročné dievča ju v roku 1942 deportovali  do koncentračného tábora v Osvienčime. Tu prežila neľahké tri roky plné krutosti a zabíjania. Napriek tomu nezatrpkla a dala si sľub prežité hrôzy druhej svetovej vojny realisticky vykresľovať mladým generáciám. Dlhé roky sa pani Weinwurmová zúčastňovala na besedách v školách, kde žiakom otvorene rozprávala svoj životný príbeh. Kniha Margaréta biela pokračuje v tomto svedectve: „Veľmi vás prosím, nikdy nedovoľte, aby sa ešte raz niečo také zopakovalo.“  (Helena Weinwurmová)

      Vyučujúce SJL

     • Praktické maturity

     • V dňoch 24.4. - 26.4.2019 maturovali naši štvrtáci z praktickej časti odbornej zložky v troch odboroch: logistika, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

     • Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

     • Vo štvrtok 25.apríla sa študenti 2.ročníka zúčastnili vzdelávania o holokauste v bývalom pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi. Sprievodca svojim pútavým výkladom priblížil študentom fakty o holokauste, samotnom tábore a prostredníctvom artefaktov a fotografií vyrozprával smutné príbehy dospelých i detí, ktorí v rokoch 1942 – 1945 strávili určitý čas v seredskom tábore. Študentov zaujal autentický dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora v Osvienčime. Po prehliadke expozície vzdelávanie pokračovalo premietnutím dokumentu o pani Edite Grosmanovej, ktorá bola jedným z tisícky dievčat v prvom transporte do Osvienčimu.  Na záver si študenti pozreli prezentáciu o dramatickom úteku dvoch slovenských Židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného tábora v Osvienčime.

      Exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi finančne podporil Trnavský samosprávny kraj.

     • Biblická olympiáda

     • Už tretím rokom sa študentom SOŠ J. Čabelku podarilo prebojovať na diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády. V konkurencii cirkevných škôl  obstálo naše družstvo ( Annamária  Madunická 4.B, Adrian Vrablic 2.B a Ružena Malíková 1.A) veľmi dobre. Hoci sme sa neumiestnili  na prvých priečkach, ale pri štúdiu Biblie sme získali cenné poznatky  z duchovnej, historickej i kultúrnej oblasti.

      Mgr. Filúšová

     • Grafický dizajn - Samuel Rajčák

     • Na hodinách grafického dizajnu, ale aj v rámci svojho voľného času, vytvárajú naši študenti práce k rôznym témam.  Prinášame vám ukážky prác študenta 3.B OPT Samuela Rajčáka. Oceňujeme jeho výtvarné nadanie. 

     • Okresné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov

     • V piatok 12.apríla 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat aj chlapcov stredných škôl. Obe naše družstvá sa umiestnili na 3.mieste

     • Stretnutie bývalých zamestnancov

     • V piatok 5. apríla 2019 sa už po piaty krát stretli dôchodcovia – bývalí učitelia aj nepedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Prítomných privítal riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík. V príhovore riaditeľ školy poďakoval všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať ale aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru dopĺňali stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole.

     • „Voda nad zlato" - výchovný koncert

     • Dňa 8. 4. sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-výchovného koncertu umeleckej agentúry AMOS s názvom „Voda nad zlato“. Pútavým spôsobom si vypočuli informácie o význame vody v prírode a pre každého človeka. Smutné informácie o budúcnosti s nedostatkom pitnej vody nás prinútili zamyslieť sa nad dôležitosťou a nenahraditeľnosťou vody.

      Len 1 % z vody na našej planéte tvorí pitná voda. Máme šťastie, že žijeme práve na Slovensku, súčasťou ktorého je aj Žitný ostrov s takými zásobami pitnej vody, ktoré pokryjú nielen potreby celého Slovenska. Bude to naše šťastie či prekliatie vzhľadom na budúce neodvratné boje o zdroje pitnej vody, ktoré budú bojom o prežitie?  Zatiaľ nás táto situácia netrápi. Desí nás ale predstava, že by z vodovodného kohútika viac netiekla pitná voda. Či k takému katastrofickému scenáru príde, záleží aj od každého z nás.

     • Prezentácia knihy Slovensko: legenda lipy

     • Dňa 4.4.2019 sa naši študenti zúčastnili na zaujímavom podujatí v mestskej knižnici.

      Bola to beseda s mladou spisovateľkou, spoluautorkou knihy Slovensko: Legenda lipy – Gabrielou Beregházyovou. Autorka nám pútavým spôsobom predstavila a odprezentovala svoju knihu. Svojou prednáškou povzbudila študentov k láske a úcte k slovenským tradíciám a symbolom. Jej rozprávanie bolo príjemným a podnetným spestrením vyučovacieho dňa.

      Ďakujeme mestskej knižnici za pozvanie a tešíme sa niekedy nabudúce...

      Vyučujúce SJL

     • Exkurzia v trnavskej automobilke

     • 2. apríla sme zavítali do trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia. Naši študenti 1. – 3. ročníka v odbore logistika a ekonomika sa na pár chvíľ stali súčasťou výrobnej prevádzky jedného z najväčších producentov automobilov na slovenskom trhu.  Bolo fascinujúce vidieť, ako sa nám pred očami behom pár minút kompletizuje novučičký Peugeot či Citroen.  Jednoducho povedané,  systém Just in time majú v tejto firme vybudovaný na špičkovej úrovni.

      A možno o pár rokov sa niekto z našich študentov stane súčasťou silného pracovného tímu spoločnosti Groupe PSA Slovakia, prípadne jeho ďalším spokojným zákazníkom.

     • Okresné kolo Hurbanovho pamätníka

     • Dňa 28. 3. 2019 sa v Skalici konal 51. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali študentky 2. A Terézia Tomišová a Erika Dávideková, ktoré sa kvalifikovali v školskom kole. Úspešnejšou z dvojice recitátoriek bola Terézia Tomišová, ktorá za umelecký prednes básní Milana Rúfusa získala 3.miesto v kategórii poézia. Blahoželáme!

      Vyučujúce SJL

     • Basketbal stredných škôl - okresné kolo

     • Okresné kolo v basketbale stredných škôl - náš tím v zložení: Andrej Masaryk, Marek Pňaček, Matej Sklenár, Juraj Bohuš, Jakob Falk a Timotej Dermek obsadil 2.miesto. Gratulujeme!

     • 3.A Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - prax

     • Naša kreatívna študentka s darčekmi v skalickej pôrodnici

     • Lenka Chromková, študentka 2.B triedy - odboru logistika, sa vo voľnom čase venuje rôznym kreatívnym činnostiam. Svojimi výrobkami tento týždeň obdarovala skalickú pôrodnicu. O tom, ako vznikol tento nápad, hovorí: „Dostala som sa k tomu náhodou, cez facebook. V skupine, v ktorej som už bola, vznikol nápad upliesť/uháčkovať niečo pre novorodeniatka a v zozname pôrodníc bola aj tá v Skalici. Dovtedy som veľmi neháčkovala, no toto ma motivovalo. Spojila som sa ešte s jednou pani a tá mi čiapočky poslala, nakoľko každú nemocnicu má cca 70km ďaleko. Dali sme dokopy 29 čiapok a 2 dečky a dňa 27. 3. 2019 som ich išla odovzdať. Pôvodne som očakávala len fotky so sestričkami, no boli ochotné ma nechať odfotiť sa s dvoma krásnymi dievčatkami. A dnes sa mi v hlave "splietol" nápad na akciu "Čabelkovci háčkujú", kde by žiaci našej školy, ktorí buď už vedia háčkovať, alebo sa to len chcú naučiť, vyrobili ďalšie výrobky a venovali by sme ich znova, tentoraz v mene našej školy.“

     • Tvoríme :-)

     • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     • Talentové skúšky

     • Študijný odbor - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     • Bezbariérový prístup v škole

     • Na základe Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ si škola podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava a TTSK projekt na bezbariérový prístup do školy. Projekt sme získali v hodnote 9 211,- €. Po realizácií verejného obstarávania bol koncom októbra 2018 nainštalovaný stoličkový výťah z prízemia na 1. poschodie.

      Mgr. Viera Haringová

     • Logisti na akademickej pôde MTF STU v Trnave

     • V stredu 20. marca 2019 sa študenti 3.B LOG a 4.A LOG zúčastnili zážitkovej exkurzie Touch & Feel the Science a Schaeffler deň. Navštívili akademickú pôdu Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Pre študentov firma Schaeffler, spol. s r.o. a MTF STU pripravili zaujímavý program s prednáškami a sprievodnými akciami. Program prebiehal prostredníctvom krátkych prednášok na témy budúcnosti – Industry 4.0, Mobility for tomorrow, Digitálne metódy, Automatizácia a mechatronika. Okrem odborných prednášok, ktoré si študenti vypočuli v aule profesora Adamku prebiehal počas celej akcie sprievodný program vo vestibule, v rámci ktorého sa návštevníci mohli zapojiť do rôznych súťaží. Mohli si vyskúšať Xbox Schaeffler formulu E, zažiť simuláciu pracovného pohovoru s HR špecialistkou firmy Schaeffler, spol. s r.o. a získať tak cenné rady, vychutnať si kávu v Coffee corner, vstúpiť do sveta Schaeffler pomocou 3D okuliarov, urobiť si foto do rodinného albumu pri foto stene a odborníci z výskumu a vývoja im priblížili princíp manuálnej prevodovky. Na záver si študenti mali možnosť prezrieť pracoviská MTF STU – Ústav výrobných technológií, Ústav integrovanej bezpečnosti, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Ústav aplikovanej informatiky a mechatroniky, Ústav materiálov, Ústav progresívnych technológií.